Historici.nl

Gepubliceerd op 25-07-2023

Fellowship onderzoeksopdracht: Ankersmit – Collectie Overijssel

Achtergrond

Recent is Collectie Overijssel een archief geschonken over de familie Ankersmit; een bekende familie in Deventer door hun textielfabrieken. Een belangrijk onderdeel binnen de productie waren de imitatiebatiks gemaakt door middel van waxprint. De batiktechniek is overgenomen uit Indonesië en is industrieel gemaakt door middel van de waxprint. Deze imitatiebatikken waren vooral populair in West-Afrika waar de stoffen veelal verkocht werden. Internationaal was ook veel samenwerking met Engelse en Zwitserse bedrijven. Het archief van Ankersmit bestaat dan ook uit vele verschillende onderdelen, waaronder reisfilms in West-Afrika, fotoalbums, stofstalen en notitieboeken. In 1964 werd Ankersmit samengevoegd, waarna de fabrieken in Deventer na een jaar gesloten werd en het bedrijf doorging als Vlisco in Helmond. Vlisco is nog steeds een bestaand textielbedrijf. Het archief van Ankersmit is in verschillende delen bij ons binnengekomen, ook liggen er delen van de archieven bij Vlisco in Helmond en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED). De verschillende archieven van Ankersmit bij Collectie Overijssel vragen om duiding (en indien samenwerking mogelijk is bij Vlisco en SIED ook voor deze archieven). Door te weten wat in de archieven te vinden is, neemt de toegankelijkheid van de archieven toe. Daarnaast dient het Ankersmitarchief bij Collectie Overijssel ook nader beschreven te worden. Hierover zou een advies over het waardevrij beschrijven nodig zijn.

Onderzoeksopdracht

We trekken een fellow aan die ervaring heeft met archiefonderzoek en die gedurende een halfjaar onderzoek doet in de archieven van Ankersmit binnen Collectie Overijssel (en eventueel bij de SIED en bij Vlisco).

De fellow doet onderzoek naar de archieven van Ankersmit. Het onderzoek bestaat uit:
• Een onderzoeksvoorstel formuleren waarin er wordt gekeken vanuit verschillende perspectieven op het archief. Welke perspectieven dit zullen zijn, kan in het onderzoeksvoorstel worden vastgesteld. Voorbeelden van perspectieven kunnen zijn: de
afzetmarkt in West-Afrika; de Indonesische batikmakers en de invloed op het batikproces; of de komst van arbeidsmigranten.
• De verschillende archieven in beeld brengen die in bezit zijn van Collectie Overijssel en die bij de SIED en Vlisco liggen. Hieruit kunnen voorstellen vloeien over de toegankelijkheid.
• Uit het onderzoek komt een advies voort over het waardevrij beschrijven van het archief. Met waardevrij is de bedoeling een multiperspectief beeld te scheppen, waarin geen waardeoordeel wordt geveld.

Doel en resultaat

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de archieven over Ankersmit en een advies uitbrengen over het waardevrij beschrijven van het archief. De fellow levert aan het eind van het onderzoek een verslag in, waarin meerdere perspectieven worden geboden op het archief, voorstellen worden gegeven over de toegankelijkheid van de verschillende archieven en een advies wordt gegeven om de toegang van het archief waardevrij te beschrijven.

Tijd en vergoeding

• Het onderzoek wordt uitgevoerd in het tijdbestek van een half jaar.
• De vergoeding bedraagt € 10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen. De fellow draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en hij of zij ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Wat mag je verwachten als onze fellow?

We bieden jou als fellow de tijd om onderzoekservaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Je voert het onderzoek zelfstandig uit, je mag dan ook zelf je tijd indelen en het onderzoek uitvoeren vanuit huis of op onze locaties. Met je begeleider voer je regelmatig een voortgangsgesprek; hij of zij ondersteunt jou wat betreft het faciliteren van je onderzoek. Ook krijg je de kans om de resultaten uit je onderzoek te presenteren aan publiek en collega’s. We helpen jou met het verspreiden van eventuele publicaties.

Als vergoeding voor het onderzoek ontvang je als fellow eenmalig een bedrag van €10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen. Goed om te weten: je draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en je ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Specifieke randvoorwaarden

• Er wordt regelmatig een voortgangsgesprek gepland met de begeleider Laurie Wissink, Collectiemakelaar bij Collectie Overijssel.
• De fellow voert het onderzoek zelfstandig uit en deelt zelf zijn of haar tijd in. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit huis en/of op onze locatie in Deventer.

Algemene voorwaarden

• We vragen de fellow zowel intern als extern hun onderzoek te presenteren. In welke vorm(en) dit zal zijn, wordt besproken met de fellow.
• Alle communicatie over het onderzoek verloopt via Collectie Overijssel.
• De fellow moet een VOG kunnen overleggen.

Word jij onze nieuwe fellow?

Zit er een uitdagende onderzoeksopdracht voor jou bij en wil je graag bij ons aan de slag? Maak dan voor 14 augustus 2023 je interesse bekend door je motivatie en CV naar ons op te sturen via werkenbij@collectieoverijssel.nl, met als onderwerp ‘Fellowships’. Geef hierbij duidelijk aan op welke onderzoeksopdracht jij reageert.­

Voor vragen over de onderzoeksopdrachten kun je terecht bij Jos Mooijweer (Collectiemakelaar) via info@collectieoverijssel.nl of 085-4885000.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.