Historici.nl

Gepubliceerd op 26-11-2018

IISG-KNAW: Junior onderzoeker

Functieomschrijving

De junior onderzoeker zal werkzaam zijn op twee historisch-digitale onderzoeksprojecten. Het project Exploring Slave Trade in Asia (ESTA) brengt gegevens uit bestaande dataverzamelingen en nog te verwerken (VOC-)bronnen samen voor de constructie van een Aziatische slavenhandelsdatabase en ter voorbereiding van vervolgaanvragen. Het project Digital Forensics for Historical Documents gebruikt nieuwe digitale technieken voor historische handschriftanalyse en verkent de mogelijkheden om met de toepassing van deze nieuwe manieren van onderzoek op gedigitaliseerd VOC-archief zowel paleografische als sociaal-historische vragen te beantwoorden.

Het project Digital Forensics is een samenwerking tussen het IISG en het Huygens-ING. Het project Exploring Slave Trade in Asia is een samenwerking met een internationaal netwerk van wetenschappers dat vanuit het IISG gecoördineerd wordt (met dank aan een NWO-subsidie voor internationalisering in de geesteswetenschappen). De junior onderzoeker zal werkzaam zijn op het IISG.

Functie-informatie:

De junior onderzoeker zal onderzoeks- en datawerkzaamheden uitvoeren binnen beide projecten. Voor het ESTA-project richt het onderzoek zich op historische gegevens rond slavenhandel en scheepvaartbewegingen en zal de onderzoeker in aanraking komen met bestaande en gepubliceerde data (met name in Nederlands, Engels en Frans) en bronnen (met name VOC-archief). Voor het Digital Forensics-project richt het onderzoek zich op zowel de historische ontwikkeling van VOC-handschrift als de carrières en levenslopen van VOC-schrijvers (en kopiisten) anderzijds.

De werkzaamheden van de junior onderzoeker betreffen met name het samenbrengen en controleren van bestaande data, het beschrijven en schoonmaken van bestaande datasets, het vinden en invoeren van (nieuwe) data uit bronnen, het (mede-)ontwerpen van een data-infrastructuur, het analyseren van onderzoeksresultaten, en het rapporteren van bevindingen ten behoeve van publicatie en vervolgaanvragen.

Functie-eisen

De kandidaat beschikt over:

  • Een (Research) Master Geschiedenis (of een vergelijkbare opleiding);
  • Kennis van of ervaring heeft met het werken met datasets of (historisch) digitale technieken;
  • (Voldoende) kennis van oud handschrift (VOC, WIC; zeventiende en achttiende eeuw);
  • Een zorgvuldige en secure werkwijze;
  • Een communicatieve en zelfstandige werkhouding.

Het verstrekt tot aanbeveling indien de kandidaat:

  • Kennis van (oud) Nederlands heeft;
  • Kennis van Europesen talen heeft;
  • Kennis van of ervaring heeft met historisch onderzoek met VOC-, WIC- of andere archieven
  • Affiniteit heeft met (aspecten van) het onderwerp – gedacht kan worden aan Nederlandse koloniale geschiedenis, de geschiedenis van de VOC, slavernij, arbeid en/of scheepvaart

Additionele informatie

Meer informatie over de projecten vind je op:

https://socialhistory.org/nl/projects/exploring-slave-trade-asia

https://www.huygens.knaw.nl/digital-forensics-for-historical-documents/

Informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Matthias van Rossum (Senior Onderzoeker), mvr@iisg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ga naar deze site voor de volledige vacature.

Globalise Junior Onderzoeker- Huygens ING- KNAW
Door Redactie Historici.nl
IISG-KNAW |Student Assistent
Door Redactie Historici.nl
Huygens Instituut: Globalise junior onderzoeker
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.