Historici.nl

Gepubliceerd op 14-03-2024

Nieuw: KOG-scriptieprijs

Vanaf 2024 stelt het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) een scriptieprijs beschikbaar voor studenten in hun masterfase of reeds afgestudeerden binnen de studies kunst- en (cultuur)geschiedenis en erfgoed- en restauratieonderzoek aan Nederlandse universiteiten en hogescholen (WO/HBO).

De prijs bedraagt € 1000,- per winnende scriptie en zal eens in de twee jaar worden uitgereikt. Particulier initiatief van een van de leden heeft de aanzet gegeven.

Het idee achter de prijs is kunst- en (cultuur)historisch onderzoek te bevorderen betreffende het ontstaan, de geschiedenis, presentatie en beheer van Nederlandse (openbare) verzamelingen, zoals musea, archieven en bibliotheken en de rol van collecties hierbij.

Criteria

Binnen dit brede domein vallen thema’s als geschiedenis van het verzamelen van personen, instellingen en musea, receptieonderzoek, onderzoek in relatie tot restauraties, objectstudies en onderzoek naar genootschappen.

Oproep en voorwaarden

Tot 31 augustus 2024 kunnen afgeronde scripties (WO/HBO) uit de periode 2022-2024 in PDF met bijlagen worden gestuurd naar het mailadres scriptieprijs@kog.rijksmuseum.nl

Alleen schrijvers van scripties die zijn beoordeeld met een 8 en hoger kunnen meedingen. De scripties kunnen zowel in het Nederlands als het Engels zijn gesteld.

De komende tijd zal de prijs onder de aandacht worden gebracht via nieuwsbrieven en bij de coördinatoren van de studies kunst- en cultuurgeschiedenis en erfgoedopleidingen.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.