Historici.nl

Gepubliceerd op 20-04-2022

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Detail van ‘Geschiedenis van den wolf, de geit en hare kleintjes’, Pellerin & Cie., ca. 1902 (via Rijksmuseum)

‘De terugkeer van de wolf in Nederland roept heftige emoties op. De Jagersvereniging zet zich daarom in voor een maatschappelijk debat met als doel een breed draagvlak te creëren over de manier waarop we conflictarm met de wolf kunnen samenleven. De Jagersvereniging heeft dit initiatief genomen, om verdere polarisatie tussen voor- en tegenstanders te voorkomen. De wolf is een verrijking van de Nederlandse fauna De Jagersvereniging is echter van mening dat ons land erg druk is voor wolven, waarbij hun aanwezigheid soms zal conflicteren met menselijke belangen. De komst van de wolf mag enerzijds niet leiden tot een landschap vol hekken en rasters, daar waar de afgelopen 25 jaar juist ontsnippering het doel van het natuurbeleid is. Anderzijds, om veilig met dit roofdier samen te kunnen leven, moet duidelijke wet- en regelgeving worden opgesteld. Hierbij valt volgens de Jagersvereniging niet uit te sluiten, dat de wolf op een bepaald moment beheerd zou moeten worden.’Alle artikelen van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.