Historici.nl

Gepubliceerd op 17-12-2019

Publicatie ‘Krijgsmacht en Handelsgeest’ in ontvangst genomen door Mark Rutte

Op 17 december 2019 is Krijgsmacht en Handelsgeest – Om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813) verschenen. Minister-President Mark Rutte nam het eerste exemplaar van de nieuwste publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in ontvangst.

In Krijgsmacht en Handelsgeest staat de militaire geschiedenis van Nederland in de periode 1648-1813 centraal. Het boek behandelt talloze zeeslagen, veldslagen en belegeringen, maar kijkt ook verder dan het wapengekletter alleen. Het bevat hoofdstukken over de organisatie van leger en vloot, de financiering, de aansturing, de gebruikte tactieken en het leven van de gewone militair.

Christiaan van der Spek, senior onderzoeker bij het NIMH, is één van de historici die werkte aan dit nieuwe standaardwerk. Christiaan: ‘Zelf mocht ik mij onder andere verdiepen in de relatie tussen krijgsmacht en samenleving in deze periode. Dit is een onderwerp waar tot op heden weinig onderzoek naar is gedaan. Gelet op de overlast door militairen lag het voor de hand te denken dat de burgerbevolking weinig positief tegenover de krijgsmacht stond. Tot mijn verrassing bleek uit onderzoek naar de verhoudingen in de diverse garnizoenssteden echter dat deze verre van slecht waren. Integendeel, burgers waren doorgaans blij met de aanwezige soldaten in hun stad, omdat ze in hoge mate bijdroegen aan de lokale welvaart. De verwevenheid tussen krijgsmacht en samenleving zorgde voor draagvlak en kan worden gezien als een van de pijlers onder het militaire succes van de Republiek.

Juist dit soort eye-openers, die het kleine lokale verhaal van de garnizoenssteden koppelen aan het grote verhaal van de Republiek als militaire mogenheid, hebben ervoor gezorgd dat het schrijven van dit boek nooit als ‘werk’ heeft gevoeld, maar eerder als buitenkans!’

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.