Historici.nl

Gepubliceerd op 06-12-2023

Nederlandse diplomaten delen herinneringen over ingrijpende internationale gebeurtenissen

Tientallen oud-diplomaten van Buitenlandse Zaken leggen hun herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen van de laatste dertig jaar vast in unieke digitale collectie van het Huygens Instituut.

Amsterdam, 6 december 2023 – Onderzoeker Cees Heere van het Huygens Instituut verzamelde in het project Diplomatieke Getuigenissen sinds 2021 de herinneringen van veertig oud-diplomaten en beleidsmedewerkers van Buitenlandse Zaken. Deze nieuwe digitale collectie met negentig interviews over ingrijpende gebeurtenissen op het wereldtoneel van de laatste dertig jaar komt nu volledig doorzoekbaar online op https://diplomatieke-getuigenissen.huygens.knaw.nl/.

Primaire bronnen

Het resultaat van het project is een bijzondere collectie primaire bronnen. Het verschaft onderzoekers unieke inzichten in de vorming en uitvoering van het Nederlandse buitenlandse beleid na de val van de Berlijnse Muur. De scherpe ideologische tegenstellingen tijdens de Koude Oorlog vervaagden en een periode brak aan waarin Nederland steeds opnieuw haar doelen moest bijstellen. De interviews laten ook zien dat veel onderwerpen nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Annexatie van de Krim

Aan het woord komt bijvoorbeeld Marjanne de Kwaasteniet. Zij was de Permanente Vertegenwoordiger bij de NAVO tijdens de Russische annexatie van de Krim. Susan Blankhart was als ambassadeur in Egypte getuige van de Arabische lente. Ze beschrijft de verwarring die de plotselinge revolutie stichtte. Jaap Ramaker was plaatsvervangend ambassadeur in Moskou tijdens de staatsgreep van 1991. En Kees van Rij was onder andere ambassadeur in Griekenland tijdens de Eurocrisis en ambassadeur in Turkije tijdens de poging tot staatsgreep.

Klimaatverandering en migratie

De getuigenverslagen brengen nuances aan in ons beeld van het beleid van Buitenlandse Zaken in de afgelopen dertig jaar. De verslagen schetsen een beeld van hoe Europese samenwerking zich ontwikkelde, en hoe de Atlantische samenwerking centraal bleef staan in het Nederlandse veiligheidsbeleid – ook toen deze onder druk kwam te staan. En hoe nieuwe thema’s zich aandienden op aan de politieke agenda, van terrorisme tot klimaatverandering en migratie

Spraakherkenningstechnologie

De collectie is ook bijzonder vanwege de technieken die zijn toegepast en hoe resultaten gepresenteerd worden. Door spraakherkenningstechnologieën toe te passen, maakte de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster alle interviews integraal doorzoekbaar. De zoekresultaten zijn voorzien van een uitgeschreven tekst, waardoor je elk fragment niet alleen kunt beluisteren, maar tegelijkertijd ook kunt meelezen.

Tot slot ondersteunde de afdeling Digitaal Databeheer van het Huygens Instituut het project door automatische processen te ontwikkelen om (bijvoorbeeld) persoons- en plaatsnamen te herkennen. Daarmee kunnen onderzoekers de digitale fragmenten ook meteen koppelen aan andere databases en zo bijvoorbeeld bestaande digitale informatie verrijken.

Het project is gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.