Historici.nl

Gepubliceerd op 10-02-2021

NWO-Museumbeurzen

De NWO biedt aan museummedewerkers de mogelijkheid mee te dingen naar haar Museumbeurzen. Het programma is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Daarom kunnen alleen museummedewerkers onderzoeksvoorstellen indienen. Het aan te vragen onderzoek dient aan te sluiten bij de Nederlandse Kennisagenda voor het Museale veld.

Meer informatie

De sluitingsdatum voor een volledige aanvraag is 17 juni 2021. 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.