Historici.nl

Gepubliceerd op 20-07-2020

Open Universiteit – Promovendus Cultuurwetenschappen

Het domein Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit omvat de disciplines Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Letterkunde. Cultuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht binnen het CW-onderzoekprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’. Binnen de Open Universiteit als geheel zijn ‘Digital, Accessible, Learning and Innovation’  (DALI) belangrijke accenten in het onderzoek. Ook het OU-brede interdisciplinaire onderzoek programma ‘Safety in Urban Environments’ (De Veilige Stad) is een relevante context voor het onderzoek binnen CW. Meer informatie over het onderzoek van de Open Universiteit kunt u vinden op de website. De promovendus zal promotieonderzoek verrichten op het terrein van (een van de disciplines binnen) Cultuurwetenschappen.

Functie-eisen

U heeft een (research)master in één van de vier cultuurwetenschappelijke, of verwante, disciplines afgerond met uitstekende studieresultaten en een goede masterscriptie (8). U heeft aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie. U bent enthousiast en ambitieus op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Verder kunt U zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt U over zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Een interdisciplinaire houding in onderzoek strekt tot aanbeveling.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling worden verlengd tot in totaal 4 jaar.

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.395,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.061,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

WERKGEVER

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

AFDELING

Faculteit Cultuurwetenschappen
De faculteit Cultuurwetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen. Binnen dit wetenschapsgebied biedt zij bachelor- en masteropleidingen. De faculteit cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire onderdelen van de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’. De faculteit wordt ondersteund door het bureau onderwijs en onderzoek.

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. M. aan de Kerk, postdoc onderzoeker cultuurwetenschappen, emailadres: martje.aandekerk@ou.nl

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.