Historici.nl

Gepubliceerd op 02-11-2020

Elise Mathilde Essay Prijs 2021 voor het beste historische essay

In 2021 wordt de Elise Mathilde Essay Prijs voor de derde keer uitgeloofd. Ditmaal voor een essay op het gebied van de geschiedwetenschap. De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000. Het essay wordt bovendien uitgereikt tijdens de Historicidagen 2021 én verzonden met de BMGN-LCHRTevens wordt de winnende inzending gepubliceerd op de websites van de medeorganisatoren van de prijs.

De in Nederlands proza geschreven inzending, die maximaal 2.000 woorden mag omvatten, moet aanhaken bij het thema van de Historicidagen 2021 Grenzeloze geschiedenis. Daarbij heeft de jury een voorkeur voor een vlot geschreven, overtuigend en goed onderbouwd verhaal. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 februari 2021 welkom. Inzending van het essay kan aan de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via mnl@library.leidenuniv.nl. De secretaris anonimiseert de inzendingen en verstrekt ze in deze vorm aan de juryleden.

De jury bestaat uit Prof. dr. Marjolein ’t Hart (Huygens ING/VU), Prof. dr. Mieke Aerts (UvA) en Dirk Alkemade MA (Universiteit Leiden/bestuur KNHG) namens het bestuur van het KNHG en dr. Anna Dlabacová (Universiteit Leiden) en dr. Peter van Dam (UvA) namens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Over de Elise Mathilde Essay Prijs

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Fien Veldman, voor een opstel over ‘het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap’. In 2019 ontving Thijs Bartels de prijs, voor een essay dat de vraag behandelde ‘Wat is dat, leven met je taal?’

Over de Historicidagen

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen. De Historicidagen verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals. De Historicidagen 2021 vinden in Rotterdam plaats op 26, 27 en 28 augustus 2021. Thema van deze derde editie is Grenzeloze Geschiedenis, waarbij de vraag centraal staat of grenzen noodzakelijk zijn voor het vak geschiedenis.

Over het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)

Het KNHG is de beroepsvereniging van historici in Nederland. Als beroepsverenigingen speelt het KNHG een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Het genootschap behartigt de belangen van de beroepsgroep door zich in te zetten voor de beroepsontwikkeling en arbeidsmarktperspectieven van historici, de professionalisering en positionering van de historicus, voor het maatschappelijk belang van geschiedenis en ijvert voor de toegankelijkheid van bronnen.

Het KNHG adviseert op het gebied van beleid en organiseert congressen en workshops voor de beroepsgroep. Hiertoe werkt het genootschap nauw samen met hogescholen, universiteiten en opleidings- en kennisinstituten.

Oproep Elise Mathilde Essayprijs 2024
Door Redactie Historici.nl
Nieuw: KOG-scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.