Historici.nl

Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam

Naar de resource

Uitgegeven door J.G. van Dillen (jaar van publicatie: 1929, 1933, 1974)

 

Deze bronnenuitgave is gesplitst in drie delen: deel een behandelt de periode 1510-1612, deel twee de periode 1612-1632 en deel drie de periode 1633-1672. De bronnen zijn afkomstig uit het Amsterdamse Gemeentearchief. De totale selectie omvat 4645 documenten.

Er is gebruikgemaakt van keurboeken, notariële protocollen, resoluties van de vroedschap en van de archieven van burgemeesters, gilden en thesaurieren ordinaris. Uit deze bronnen heeft Van Dillen zoveel mogelijk informatie over het bedrijfsleven gefilterd. Van de notariële archieven kon vanwege de omvang van het archiefmateriaal slechts een selectie worden opgenomen. Vaak is het hele document overgenomen, soms is een samenvatting gemaakt.

Vrijwel alle bedrijfstakken die op dat moment in Amsterdam bestonden, komen aan bod: bierbrouwerij, zeepziederij, textielnijverheid, diamantbewerking, bontbewerking etc. De term bedrijfsleven moet ruim gezien worden: ook de medische beroepen zijn opgenomen. Veel informatie is toegespitst op de oprichting, tarieven en andere zaken betreffende de gilden. Daarnaast is er uit de uitgave veel te halen over belastingen en accijnzen en over de bescherming van de stedelijke nijverheid. Over de handel is ook het een en ander opgenomen, maar dan vooral de binnenlandse handel in relatie tot het bedrijfsleven.

Alle namen en plaatsen die voorkomen in de bronnen, zijn opgenomen in een index. Daarnaast is er een index op onderwerp. Deel I en deel II zijn door Van Dillen zelf voorzien van een uitgebreide inleiding. Deel III is na zijn dood verschenen.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.