Historici.nl

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572

Naar de resource

Uitgegeven door J.G. Smit, J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist; met medewerking van M.-C. Le Bailly (jaar van publicatie: 2011)

 

Deze uitgave bevat de reconstructie van de vergaderingen van de Staten van Zeeland en de daaraan voorafgaande bijeenkomsten van de landsheer met de Zeeuwse steden en van de Zeeuwse steden onderling. De editie bestrijkt de periode 1318-1572.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.