Historici.nl

Collecties van Teylers Museum

Naar de resource

Gefinancierd uit de nalatenschap van de Haarlemse koopman en bankier Pieter Teyler, werd Teylers Museum in 1784 geopend als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De diverse collecties werden bijeengebracht om antwoorden te formuleren op de grote vragen van de tijd en het publiek te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van kunst en wetenschap.

Het is uniek dat de diverse collecties van Teylers Museum nagenoeg ongeschonden zijn overgeleverd. Waar in de negentiende eeuw overal collecties uiteen vielen en gespecialiseerde musea ontstonden, bleven de verzamelingen in Teyler in hun samenhang bewaard: het is het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw.

De collectie van Teylers Museum bestaat van oorsprong uit vijf ‘Kabinetten’: de Kunstverzamelingen, de Wetenschappelijke Bibliotheek, het Fysisch Kabinet (natuurkundige instrumenten), het Paleontologisch-Mineralogisch Kabinet (Fossielen en Mineralen) en het Numismatisch Kabinet (munten en penningen). De gehele collectie zal op termijn digitaal doorzoekbaar en raadpleegbaar zijn.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.