Historici.nl

Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)

Naar de resource

Uitgegeven door N. Japikse (jaar van publicatie: 1927-1935)

 

Willem III, prins van Oranje, was vanaf 1672 stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en van 1689 tot 1702 tevens koning van Engeland. Hans Willem Bentinck was politiek vertrouweling en medewerker van Willem III en bekleedde in de Republiek, en vanaf 1689 in Engeland, hoge functies en werd daar eerste graaf van Portland.

De briefwisseling tussen Willem III en Bentinck is uitgegeven in vijf delen, gesplitst over twee gedeelten. De uitgave omvat hun onderlinge correspondentie, maar ook de briefwisseling van elk afzonderlijk met andere correspondenten. De uitgegeven brieven in het eerste gedeelte van de uitgave (in twee delen) berusten in het Bentinck-archief in Welbeck Abbey in Engeland, de stukken van het tweede gedeelte (in drie delen) in verschillende Nederlandse en Engelse archieven en bibliotheken.

De niet-chronologische opzet van het eerste gedeelte en de niet altijd duidelijke selectiecriteria van vooral het tweede gedeelte bevorderen de overzichtelijkheid van de uitgave niet. Deze bevat voor de politieke geschiedenis van de Republiek en de relaties met andere landen veel informatie, bijvoorbeeld over de voorbereiding van de overtocht naar Engeland in 1688.

Brieven van Willem III zijn ook elders gepubliceerd. Verwezen wordt naar de inleidingen en de literatuuropgaven van de uitgave. Vermeld wordt hier de derde serie (in drie delen) van de Archives ou Correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.