Historici.nl

Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken

Naar de resource

Uitgegeven door: T. van den End, C.G.F. de Jong, H. Reenders, M. van Selm (jaar van publicatie: 1985-2006)

 

De Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken is uitgegeven in samenwerking met het Arsip Nasional Republic Indonesia. Het betreft negen delen: Banda-eilanden 1795-1923, Midden-Java 1859-1931, Midden-Java 1931-1975, Midden-Molukken 1803-1854, Midden-Molukken 1854-1900, Sumba 1859-1972, Tanah-Toraja 1901-1961, West-Java 1858-1963 en Zuid-Sulawesi 1852-1966.

De negen delen zijn ook opgenomen in het Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.