Historici.nl

Gewina/TGGNWT

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1978-2007)

 

Deze website bevat de digitale versie van de dertig jaargangen van het Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, vanaf 1992 voortgezet als Gewina. Het tijdschrift was het officiële orgaan van het in 1913 opgerichte Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek en verscheen tussen 1978 en 2007 vier keer per jaar. Het richtte de aandacht met name op de medische geschiedenis en de geschiedenis van de bètawetenschappen in Nederland en zijn voormalige koloniën.

De tijdschriften zijn onder andere doorzoekbaar op auteur, op woorden uit de titel van de artikelen, op woorden uit de artikelen, op trefwoorden, op discipline en op jaar van uitgave. Ook kan de gebruiker bladeren door de inhoud van de nummers en doorklikken naar specifieke artikelen. In 2008 fuseerde het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek met het Genootschap Zuid-Gewina uit België, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis uit Nederland en het Belgische Studium Generale. Het nieuwe genootschap ging verder onder de naam Gewina. Het tijdschrift Gewina fuseerde met de organen van bovengenoemde instituten – Scientiarum Historia en Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis – en kreeg de naam Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.