Historici.nl

HISGIS

Naar de resource

HISGIS is een historisch geografisch informatiesysteem: een digitaal pakket voor het verwerken van Nederlands landschapshistorische informatie. De website bevat geografische kaarten uit het verleden, waarvan de fundering bestaat uit het gedigitaliseerde kadaster van 1832. Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst, cijfers en historisch ruimtelijke data, zoals informatie over percelen, opbrengst per hectare, eigenaren enzovoorts. HISGIS is opgezet per provincie. De ontwikkeling van HISGIS is mede mogelijk gemaakt door diverse projectsubsidies, particuliere initiatieven en de Fryske Akademy. HISGIS is bedoeld voor ieder met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.