Historici.nl

Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)

Naar de resource

Jan Bloemendal, met bijdragen van Boukje Thijs

Deze site bevat een digitale versie van Antonides van der Goes’ zijn grote werk’ Magnum opus, Ystroom (1671). Hij droeg het op aan een van de Amsterdamse burgemeesters Cornelis de Vlaming van Oudshoorn (1613–1688). Het gedicht, over de bloei van het IJ, de stad Amsterdam die eraan ligt en over de handel die deze groei bevorderde, bestaat uit vier boeken van elk meer dan duizend alexandrijnen. Vóór ieder boek bevindt zich een gravure van Romein de Hooghe (1645–1708), met daarbij een beschrijving en duiding van de mythologische en allegorische elementen die op de prent te vinden zijn. Ook de titelpagina bevat een prent van De Hooghe.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.