Historici.nl

Kamparchieven.nl

Naar de resource

Door Annemieke van Bockxmeer en René Pottkamp (jaar van publicatie: 2005-2008)

 

Deze website biedt een overzicht van archieven en collecties over de Duitse kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben bestaan. In 1941 begon de Duitse bezetter in Nederland met het opzetten van gevangenkampen. Het eerste kamp in Nederland werd opgezet nabij Schoorl. Later werden Kamp Amersfoort, Kamp Vught, Kamp Westerbork en Kamp Ommen gebouwd. Het archiefmateriaal over deze kampen loopt uiteen van kampadministraties, transportlijsten, gevangenisregisters en bouwtekeningen tot dagboeken, brieven, foto’s en tekeningen van gevangenen.

De website is een initiatief van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en opgezet in samenwerking met de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis. Diverse andere partners hebben een bijdrage geleverd. Kamparchieven.nl is gefinancierd met subsidie van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II van het Ministerie van VWS. Op verschillende manieren kan in de archieftoegangen worden gezocht: per kamp, per deelnemende instelling of op thema in alle archieven tegelijk. Voorbeelden van de thema’s zijn: categorieën gevangenen, organisatie en bestuur van het kamp, omstandigheden binnen het kamp. In totaal zijn tien clusters van thema’s geselecteerd, die in de vorm van vragen worden gepresenteerd. Overigens kan alleen worden gezocht op de inhoudsbeschrijvingen van de verschillende archieven, niet in de documenten zelf.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.