Historici.nl

Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002

Naar de resource

(jaar van publicatie: 1921-2002)

 

In 1921 verscheen de eerste aflevering van de Medede(e)lingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Het was een jaarboek waarin de leden van de academische staf en anderen wetenschappelijke bijdragen publiceerden die samenhingen met eigen onderzoek of dat van het instituut. De uitgave, sinds 1974 onder de titel Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, werd in 2002 met deel 60-61 afgesloten.

De eerste dertig afleveringen van de Mededelingen waren geordend in ‘reeksen’ van tien delen, waarvan er tot 1960 drie verschenen. De delen 1-20 werden uitgegeven door Martinus Nijhoff te Den Haag, daarna verschenen ze bij de Algemeene Landsdrukkerij (naderhand de Staatsdrukkerij) en sinds 1988 bij Van Gorcum te Assen, onder toevoeging van de alternatieve titel Papers of the Dutch Institute in Rome. De delen 36 (1974) tot en met 47 (1987) hebben de ondertitel Nova Series 1-12. De delen 44-45 (1982-1983), 51-52 (1992-1993) en 60-61 (2001-2002) zijn dubbele afleveringen. Vanaf 1988 verschijnt afwisselend de ondertitel Antiquity en Historical studies. De Mededelingen verschenen aanvankelijk in het Nederlands, maar sinds 1974 zijn de bijdragen voornamelijk in het Engels, Duits en Italiaans.

De inhoud van de Mededelingen zoals ze tussen 1921 en 2002 verschenen, is zeer gevarieerd maar kent enkele duidelijke vaste thema’s. Artikelen over de archeologie en oude geschiedenis van Italië, in het bijzonder van Rome en omgeving, ontbreken zelden. In de kunst- en cultuurhistorische bijdragen ligt de nadruk de eerste decennia sterk op Nederlandse kunstenaars en geleerden die in Italië verbleven; later krijgen de Italiaanse kunst- en architectuurgeschiedenis en speciaal die van Rome veel aandacht. De overige historische artikelen, die zich vooral bewegen op het terrein van politieke geschiedenis en kerkgeschiedenis, behandelen, naast onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis, waarvoor de bronnen in Romeinse archieven en bibliotheken te vinden zijn, vaak thema’s uit de geschiedenis van de stad Rome en uit de Italiaanse en Europese geschiedenis. Tot 1974 zijn de jaarverslagen van het Nederlands Instituut te Rome in de Mededelingen opgenomen.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.