Historici.nl

MeMO, Medieval Memoria Online

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2013)

Deze database bevat tekst- en beeldmateriaal uit het gebied van het huidige Nederland dat in de middeleeuwen een functie vervulde in de memoria, een verzamelterm die in de internationale mediëvistiek wordt gebruikt voor een breed scala aan fenomenen die betrekking hebben op het gedenken van (overleden) personen en belangrijke gebeurtenissen, zoals de stichting van instellingen. Memoria hebben een sterk identiteitsvormend karakter en bevatten religieuze, politieke, sociale, juridische en historiografische aspecten. De website is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en Data Archiving and Networked Services. Streven is om het Nederlandse materiaal van vier type memoriabronnen online beschikbaar te maken: 1) memorieregisters van administratieve of liturgische aard; 2) verhalende bronnen; 3) memorievoorstellingen, en; 4) grafzerken en grafmonumenten. De bronnen dateren van voor 1580. Er zijn gebruikersvriendelijke, innovatieve tools ingepast die diverse zoekmogelijkheden bieden. De website is opgezet ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en met name bedoeld voor historici, kerkhistorici, kunsthistorici, heraldici, en genealogen en familiehistorici. Ook studenten, scholieren en andere geïnteresseerden kunnen via de website onderzoek doen. Veel musea en andere instellingen hebben scans beschikbaar gesteld van de kunstwerken uit hun collecties.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.