Historici.nl

Migrantenorganisaties in Nederland

Naar de resource

Deze database biedt toegang tot informatie over ruim 6000 organisatie die migranten in Nederland hebben opgericht om hun belangen te verdedigen, hun religieuze leven vorm te geven, hun maatschappelijke welzijn te verhogen, hun cultuur te beleven of om welke andere redenen dan ook. De database wordt beheerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en is een verzameling van kleinere databanken die onderzoekers van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten in de loop der jaren hebben ontwikkeld.

Onder organisaties wordt in de context van deze database verstaan: groepen die het publieke domein betreden en zichzelf tot organisatie met een omschreven doelstelling verklaren. Er zijn bijvoorbeeld gegevens te raadplegen over Molukkse, Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse organisaties. Tachtig tot negentig procent van de in deze database opgenomen organisaties zijn opgespoord door steekwoorden in te voeren in het digitale register van de Kamer van Koophandel. De resterende twintig procent zijn met name kerken en informele organisaties. De gehanteerde onderzoeksmethode bouwt voort op eerder onderzoek naar migrantenorganisaties door het Institute of Migration and Ethnic Studies uit Amsterdam. Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan via internet. Tenslotte zijn de omvangrijke secundaire literatuur alsmede een groot aantal verenigingsbladen van migrantenorganisaties bestudeerd. De database vermeldt onder andere de naam van de organisaties en het land van herkomst, etniciteit en eventuele religie van de doelgroepen. Er kan worden gezocht op primaire doelstellingen zoals welzijn, sociaal-cultureel, belangenbehartiging, sport, en cultuur.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.