Historici.nl

Oorlogsaffiches 1940-1945

Naar de resource

Deze website ontsluit 5000 affiches uit de Tweede Wereldoorlog. De affiches, onderdeel van het Geheugen van Nederland, zijn gedigitaliseerd op initiatief van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Koninklijke Bibliotheek. Voor een belangrijk deel zijn de affiches afkomstig uit de archieven van de Duitse bezetter en de NSB. Daarnaast leverden veel Nederlandse gemeenten exemplaren aan van aanplakbiljetten die in opdracht van de Duitse bezetter waren opgehangen. Voormalige werknemers van reclamebureaus die in de jaren 1940-1945 hun brood hadden verdiend met het opplakken van propaganda-affiches bleken nog exemplaren te hebben.

De onderwerpen op de affiches zijn divers: Duitse propaganda-acties, Mussert en zijn NSB, oproepen voor de Waffen SS, instructies om de bevolking te beschermen tegen luchtaanvallen en Duitse doodsvonnissen. Ook affiches die door de illegaliteit werden verspreid, waarin werd opgeroepen tot verzet, zijn opgenomen in de collectie. De website beperkt zich niet tot Nederland: er zijn ook affiches te vinden die door de Japanse bezetter in Nederlands-Indië in omloop werden gebracht. Naast het digitaliseren van de collectie is een digitale les ontwikkeld, waarbij de leerlingen in de huid van een dader kruipen en moeten proberen zoveel mogelijk propaganda-affiches te bewerken. Voor het spel is gebruik gemaakt van authentiek historisch materiaal. De website bevat eveneens historische achtergrondinformatie over de rol van affiches en propaganda in de Tweede Wereldoorlog.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.