Historici.nl

Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1831

Naar de resource

Bewerkt door P. Polman, P.J. van Kessel en J.P. de Valk; met medewerking van E.M.R. van Kessel-Schulte

Deze reeks is opgezet ter ontsluiting van de bronnen aanwezig in Romeinse archieven met betrekking tot de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland gedurende de periode dat deze rechtstreeks vanuit Rome werd bestuurd (1727-1853). De eerste twee delen (1727-1795) volgen de opzet van de serie Romeinse bronnen: zij blijven beperkt tot kerkelijke aangelegenheden en publiceren de opgespoorde documenten in extenso, in samenvatting of als annotatie. Het derde deel (1795-1814) sluit daarbij aan, maar laat het “kerkelijke” selectiecriterium vallen. Deze delen (met documenten in Italiaans, Latijn en Frans) bevatten indices op personen, zaken en plaatsen.

Voor het vierde deel (1813-1831) is een andere opzet gekozen, terwijl het eindpunt van de serie is teruggebracht van 1853 (instelling van de bisschoppelijke hiërarchie) naar 1831 (afscheiding van België). Van deze twee banden (die voor de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ook het grondgebied van het huidige België en Luxemburg bestrijken) is de eerste een chronologisch geordende analytische inventaris van de belangrijkste documenten met een korte samenvatting van de inhoud. De tweede bevat beschrijvingen van functie en organisatie van Romeinse curie-organen en korte biografieën van daaraan verbonden functionarissen. Uitvoerige archiefbeschrijvingen geven toegang tot het volledige opgespoorde materiaal, dat ook van politieke en culturele aard is. Een algemene index verwijst naar personen, zaken, plaatsen en correspondenties.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.