Historici.nl

Srebrenicarapport

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2002)

Deze website bevat de digitale versie van het Srebrenicarapport alsmede documenten met betrekking tot de totstandkoming van het rapport. De officiële titel van het rapport luidt: Srebrenica, een ‘veilig gebied’. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van de safe area Srebrenica. Het behandelt de val van de enclave Srebrenica in Bosnië in juli 1995, de daarop volgende moord door Servische troepen op meer dan zevenduizend moslims en de rol van Nederlandse blauwhelmen daarbij. Daarnaast biedt het rapport een beschrijving van de voorgeschiedenis van het conflict en de belangrijkste oorlogsontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina. Ook wordt aandacht besteed aan de nasleep van het conflict. In november 1996 ontving het RIOD, het huidige NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de opdracht van het kabinet om onderzoek te verrichten naar de val van Srebrenica. Op 10 april 2002 was het rapport gereed. Het Srebrenicarapport bestaat uit een hoofdrapport van drie delen en een aantal deelstudies, in totaal 6.600 bladzijden. Op deze website zijn de afzonderlijke hoofdstukken en het integrale rapport te downloaden. Daarnaast bevat de website de onderzoeksopdracht, de brieven die NIOD-directeur J.C.H. Blom tussen september 1998 en september 2001 aan de minister van OCW zond, de aanbiedingstoespraak die hij hield op 10 april 2002, het begeleidende persbericht en een samenvatting van de conclusies uit de epiloog van het rapport.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.