Historici.nl

Gepubliceerd op 18-11-2021

Stuur jouw voorstel in voor deel twee van de Wereldgeschiedenis van Nederland!

Het Huygens Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis gaan een tweede Wereldgeschiedenis van Nederland samenstellen. Het voornemen is om het in het najaar 2022 te laten verschijnen. De redactie roept Nederlandse historici op vooral weer massaal voorstellen in te sturen. 

In 2018 verscheen de Wereldgeschiedenis van Nederland. Het boek werd goed ontvangen in de pers en er werden meer dan 25.000 exemplaren van verkocht. Nu komt er een tweede deel. Het Huygens Instituut en het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gaan hiervoor een hernieuwde samenwerking aan met uitgeverij AmboAnthos. De redactie zal bestaan uit Leo Lucassen, Lex Heerma van Voss, Marjolein ’t Hart, Manon van der Heijden en Nadia Bouras. De redactie roept Nederlandse historici op vooral weer massaal voorstellen in te sturen.

De ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ geeft een verantwoorde, goed leesbare injectie in het debat, en laat zien hoe voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen de Nederlandse geschiedenis vertakt is met de wereld. Naast beïnvloeding over en weer, krijgt ook de vergelijking van Nederlandse ontwikkelingen met buitenlandse de aandacht. De Wereldgeschiedenis van Nederland is opgebouwd uit korte hoofdstukken, gekoppeld aan een jaartal, lopend van de prehistorie tot het heden. De opzet is hetzelfde als in deel 1, maar zal tegemoet proberen te komen aan het belangrijkste punt van kritiek op het eerste deel: het ontbreken van buitenlandse stemmen onder de auteurs. 

Hier vind je de oproep, aanleverspecificaties en de planning.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.