Historici.nl

Gepubliceerd op 24-08-2023

Universitair Docent Inlichtingen & Veiligheid – Ministerie van Defensie

Binnen de vakgroep Krijgswetenschappen (KW) zijn wij op zoek naar een universitair docent Inlichtingen & Veiligheid. In de vakgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Internationale Veiligheidsstudies (IVS), Militair Recht (MR), Militaire Geschiedenis (MG), Militair Operationele Wetenschappen (MOW), Cyber Operaties, Irregular Warfare (IW), Militaire Politieoperaties (MPO) en Inlichtingen & Veiligheid (I&V). De capaciteitsgroep KW kent de volgende UHD-posities: Reconstructie & Stabilisering, Conflictstudies, Militair Recht, Strategie, Intelligence & Security, Cyber Operaties en Operationele Analyse. De UHD’s Operationele analyse en Militair Recht en de hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen zijn militair wetenschappelijke functies. De UD-functies en de docentfuncties (burger en militair) binnen de capaciteitsgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

De UD A Inlichtingen en Veiligheid is belast met:

 • het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van deze onderwijsonderdelen bij studenten te realiseren.
 • het verwerven en verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Inlichtingen en Veiligheidsstudies, na afstemming met de hoogleraar en in lijn met het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen het onderzoeksgebied.

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen:

 • Een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt en een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • Een afgerond promotieonderzoek op het gebied van internationale betrekkingen, geschiedenis, politicologie, rechten of enig andere vakgebied binnen het domein van waarin het onderwijs rondom inlichtingen en veiligheid verzorgd wordt.
 • Beschikken over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Basis Kwalificatie Onderwijs aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Beheersing van de Nederlandse taal op niveau C2 (CEFR).

Ervaringseisen:

 • Ervaring met het geven van hoger onderwijs.
 • Bij voorkeur ervaring met militaire domein waarin het onderwijs wordt verzorgd.
 • Aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Aantoonbare kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden.
 • Aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte (rekening houdend met de periode waarin de periode waarin het promotie onderzoek is afgerond).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris: Min €4.914 – Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Contactpersonen

 • Voor meer informatie over deze vacature: Kolonel Peter Pijpers, universitair hoofddocent Cyber: BMJ.Pijpers@mindef.nl
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: De heer J.C Alewijnse, P&O Adviseur: JC.Alewijnse.02@mindef.nl

Solliciteer!

 

Bekijk de volledige vacature op deze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.