Historici.nl

Gepubliceerd op 12-02-2020
Door Kees Teszelszky
Avatar foto

Webcollectie Aruba en de Nederlandse Antillen online

Nieuw in het welbekende Internet Archive (IA): het Whole Earth Web Archive (WEWA). Jefferson Bailey, directeur webarchivering en data services bij het IA, heeft de kleinste nationale domeinen van de wereld op het web in kaart gebracht en de gearchiveerde sites van deze landen in een speciale webcollectie verzameld.

Het doel van deze sympathieke verzamelwoede is een meer diverse en inclusieve collectie samen te stellen met digitaal geboren bronnen van en over de 50 kleinste landen ter wereld. Het cultureel erfgoed en in het bijzonder de digitaal geboren historische bronnen van deze landen zijn tot nu toe onderbelicht gebleven in de wetenschap en de webarchiveringswereld. Deze collectie bevat interessante bronnen voor huidige en toekomstige cultuurhistorici, mediawetenschappers, sociologen en linguïsten die minderheidstalen – en culturen bestuderen. De afzonderlijke delen van de collectie (ingedeeld naar land of gebiedsdeel) hebben een eigen collectiepagina en de gearchiveerde sites zijn overal ter wereld te bekijken via de bekende Wayback Machine.

De WEWA-collectie bevat twee delen van of over Nederland: de Aruba-collectie en die van de Nederlandse Antillen. Het eerste gebied is nog onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, het tweede deel niet meer. Een deel van de sites is ook in het Nederlands. In feite zijn dit zeldzame voorbeelden van Nederlandse webcollecties met gearchiveerde sites die door elke onderzoeker waar ook ter wereld kunnen worden bestudeerd. De webcollectie van de Koninklijke Bibliotheek is vanwege het auteursrecht alleen in de leeszaal te bestuderen door diegenen met een geldige jaarpas.

De Aruba-webcollectie:

De Nederlandse Antillen-webcollectie:

Een overzichtelijke manier van presenteren is de postzegelvertoning met schermopnames van de belangrijkste sites van het domein boven de pagina en een aparte visualisatie van de verdeling van de verschillende fileformaten in de hele collectie. Met name het aantal .pdf’s is interessant voor de gebruikers van digitale bronnen: dit zijn in feite publicaties in (web-) publicaties.

De manier waarop de selectie van de sites voor deze collecties heeft plaatsgevonden, lijkt erg op de verkenning van het Friese webdomein die de Koninklijke Bibliotheek (KB) op dit moment uitvoert met het oog op een toekomstige crawl van dit domein voor haar webarchief. Ook het Internet Archive zegt nauw samen te werken met lokale deskundigen, zoals de KB dat doet met Friese collega’s in het netwerk.

De speciale KB-webcollectie met sites van het Friese webdomein is nu nog in opbouw, maar de eerste resultaten van de verkenning voor digital humanitiesonderzoek zijn al gepubliceerd op een conferentieposter.

Avatar foto
Dr Kees Teszelszky (1972) studeerde politieke wetenschappen in Leiden en Oost-Europese studies in Amsterdam en is gepromoveerd op cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (2006). Hij deed een aantal jaar onderzoek naar het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek. Sinds februari 2018 is hij conservator digitale collecties en houd zich bezig met de selectie, opslag en beschikbaarstelling van born digital bronnen, in het bijzonder websites, online nieuws en e-books. Daarnaast is hij een enthousiast webarcheoloog en doet projecten als het in kaart brengen van het Nederlandse Nationale webdomein, de Nederlandse blogosfeer en Nederlandse webincunabelen.
Alle artikelen van Kees Teszelszky
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.