Historici.nl

Gepubliceerd op 11-07-2023

Bachelor/Master onderzoekstage of afstudeerscriptie geschiedenis – Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland: het oudste waterschap én een van de grootste van Nederland. We hebben een rijke historie waar veel onderzoek naar is gedaan. Die onderzoeken houden echter op in 1970. Wil jij levende geschiedenis schrijven? Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Over het bedrijf

Rijnland werkt elke dag aan droge voeten en schoon water. Dat doen we voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Die veroorzaakt bijvoorbeeld droogte en wateroverlast. Rijnland bedenkt hier oplossingen voor. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Alles voor een duurzaam, waterrijk leefgebied, waar we ook in de toekomst nog kunnen wonen, werken en genieten.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Waar kun je mee aan de slag?

Na 1970 houdt de geschiedschrijving over Rijnland op; daar is geen onderzoek meer naar gedaan. Onderstaande onderwerpen geven een idee van de mogelijkheden, maar je kunt ook zelf ideeën aandragen. Je bepaalt je project in overleg met de universitaire begeleider en met de begeleider van Rijnland. Je kan bijvoorbeeld aan de slag met het inventariseren van een gedeelte archief, ofwel het maken van een systematische (digitale) toegang, of je kunt een scriptie schrijven op basis van archiefstukken die al goed toegankelijk zijn.

Wie heeft het gedaan? Geschiedenis van de watervervuiling sinds 1970

Wanneer we terugkijken op de 19e en 20e eeuw is het eigenlijk onbegrijpelijk hoe de maatschappij de lucht, het water en de grond zo lang heeft kunnen vervuilen. Hoe is daar een einde aan gekomen, wat waren de belangen voor en tegen, en hoe is er compensatie geweest? Een goede casestudy hiervoor biedt de geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat vergunning afgaf voor wateremissies.

Rijnland had sinds de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) officieel het toezicht op de kwaliteit van het water in meren, kanalen en sloten, maar was daar zelf al eerder mee begonnen zoals Ludy Giebels stelt in haar boek Hollands water over de geschiedenis van het hoogheemraadschap tot 1970. Toen Rijnland groter werd na de fusies kwam er nog meer water bij. Hoe zorgde Rijnland ervoor dat het water schoon bleef, en waar het vervuild was, hoe het weer schoon werd? Hoe ontwikkelde zich bijvoorbeeld het toezicht en het oprichten van Afvalwaterzuiveringsinstallaties? Wat deed Rijnland om de vervuiling tegen te gaan, bijvoorbeeld via het voorwaarden stellen aan lozingen van vuil water? Om welke soort vervuilers ging het (industrie, boeren, huishoudens)? Hoe effectief was het? Wat waren de problemen? Bracht de inwerkingtreding van de Waterschapswet per 1 januari 1995 hier nog verandering in? Had de milieubeweging hierop invloed?

Fuseren of vechten. De institutionele geschiedenis sinds 1970

Het hoogheemraadschap van Rijnland kende een fusieproces in twee fasen. In 1979 fuseerden alle inliggende polders tot een vijftal waterschappen. Deze waterschappen fuseerden op hun beurt weer tot grotere organen, waarna ze in 2005 opgingen in het hoogheemraadschap van Rijnland. Onderzoeksvragen kunnen zijn: hoe verliep het fusieproces tussen Rijnland en de inliggende waterschappen? Welke gevoeligheden speelden een rol en waren er belangentegenstellingen tussen Rijnland en de lokale waterbeheerders? Over welke onderwerpen moesten compromissen worden bereikt?

Als toekomstig stagiair herken jij jezelf in de volgende punten:

  • Bachelor of master student aan een Nederlandse universiteit;
  • Interesse in de moderne Nederlandse geschiedenis;
  • Zelfstandig, nieuwsgierig en communicatief vaardig.

Hier mag je op rekenen:

  • Een stagevergoeding van € 550,- bruto per maand op basis van 36 uur per week;
  • Een dynamische stageperiode, afgestemd op jouw onderwerp;
  • Aandacht voor jouw ontwikkeling met goede begeleiding;
  • Tijdens je stageperiode word je ondergedompeld in de kennis en vaardigheden die Rijnland bezit. Na jouw stage heb jij ervaring mogen opdoen bij het oudste waterschap van Nederland!

 

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Gert Koese (waterschapsarchivaris) via gert.koese@rijnland.net.

Procedure

Omdat we graag direct in gesprek gaan met interessante kandidaten hebben we geen sluitdatum in de vacature staan. We zullen de vacature sluiten wanneer we een geschikte kandidaat gevonden hebben. Wil je meer informatie over de voortgang van de procedure? Neem dan even contact met ons op, dan overleggen we hoeveel tijd er nog is om te solliciteren.

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.