Historici.nl

Gepubliceerd op 02-01-2019

Het Noord-Hollands Archief – Archiefinspecteur

Het Noord-Hollands Archief gelooft in de onschatbare waarde van archieven voor onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor een gezonde democratie en een goed werkende overheid. Archieven verschaffen kennis en geven burgers een basis, die hen steviger doen staan.
Het Noord-Hollands Archief is een deskundige partner voor overheden bij het borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven en fungeert bovendien als hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Archiefwet- en regelgeving verplicht overheidsorganisaties om te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten ten aanzien van hun informatie- en archiefbeheer.

Een van de taken van het Noord-Hollands Archief is toezicht houden op het informatie- en archiefbeheer bij de twaalf aangesloten gemeenten, hun gemeenschappelijke regelingen en de provincie Noord-Holland.

Dit toezicht door de archiefinspectie levert, naast inzicht in de mate waarin de wet wordt nageleefd, ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de informatiehuishouding van de aangesloten overheidsorganisaties. Zo biedt het inzicht in de kwaliteit van het informatiebeheer, de knelpunten en de risico’s. Over het uitgevoerde toezicht wordt jaarlijks verslag gedaan aan het dagelijks bestuur van de overheidsorganisaties.

Voor ons team advies en toezicht zijn wij op zoek naar een professional in archiefinspectie:

Archiefinspecteur

(36 uur per week)

jij bent toezichthouder op het informatiebeheer van onze aangesloten partners

Wie ben jij?
Je hebt net als wij passie voor het vakgebied. Je bent communicatief vaardig en kunt je inleven in onze klant op alle niveaus in hun organisatie en bent bestuurlijk sensitief. Je schakelt heel natuurlijk vanuit je professionaliteit tussen toezicht en advies in jouw contact met onze klant. Veelheid en complexiteit vertaal je moeiteloos naar eenvoud. Grote hoeveelheden informatie verwerk je gemakkelijk en je richt je op de zaken die er echt toe doen. Je volgt de ontwikkelingen op jouw vakgebied op de voet en houdt van vernieuwing. Hier draag je bij ons op het vakgebied actief aan bij.

Wat ga je doen?

  • het opstellen van jaarverslagen aan de hand van KPI’s;
  • uitvoeren van audits;
  • beoordelen van vervangingstrajecten bij gemeenten en de provincie;
  • begeleiden van de overdracht van archieven;
  • mee organiseren van regionale bijeenkomsten gericht op kennisdeling.

Kennis en ervaring
Je hebt de opleiding HBO Media, Informatie en communicatie met specialisatie Archivistiek B of een vergelijkbare opleiding met een diploma afgerond. Het is een pre als je ervaring als archiefinspecteur hebt.

 

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Patrick Vlegels, hoofd afdeling archief- en collectiebeheer (tel. 06-30191222). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Simone Beemsterboer, adviseur en coach Human Resource Development (tel. 06-23396042). Alle informatie over het Noord-Hollands Archief vind je op onze website, www.noord-hollandsarchief.nl.

Solliciteren
We ontvangen je sollicitatie (motivatiebrief en curriculum vitae) graag uiterlijk 11 januari 2019. Stuur deze samen in één pdf-bestand naar vacatures@noord-hollandsarchief.nl t.a.v. Lieuwe Zoodsma, directeur. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 januari, het arbeidsvoorwaardengesprek op 29 januari.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

www.noord-hollandsarchief.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.