Historici.nl

Gepubliceerd op 04-10-2023

BHIC fellowships voor Brabantse geschiedschrijving

Je bent kort geleden afgestudeerd en wilt verder in de wereld van geschiedbeoefening, wetenschap en erfgoed? Een BHIC fellowship biedt jou de kans om tegen een vergoeding voor de duur van maximaal vijf maanden onderzoek te doen in onze collectie, relevante werkervaring op te doen, een netwerk op te bouwen en zo je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bovendien schrijf je mee aan de Brabantse geschiedenis!

Wat we bieden:

 • een eenmalige beurs van maximaal 5000 euro bruto;
 • de tijd om ongestoord onderzoek te doen en een netwerk op te bouwen;
 • ondersteuning bij toegang tot en gebruik van onze collecties;
 • gebruikmaking van faciliteiten als ‘scannen op verzoek’ en ‘data op verzoek’;
 • intensieve begeleiding in de fase van onderzoek (waaronder geregeld overleg over de voortgang) en presentatie/publicatie.

Wat we vragen

Kandidaten

 • zijn niet langer dan drie jaar geleden afgestudeerd (bachelor of master);
 • hebben ervaring met onderzoek in (digitale) archieven en/of archiefdata;
 • zullen naar verwachting gemiddeld twee dagen per week aan het onderzoek
  werken (dit gaat in overleg).

Onderzoeksvoorstellen

 • zijn gericht op thema’s uit het verleden van de provincie Noord-Brabant; sluiten aan bij een van de provinciale verhaallijnen en leunen in belangrijke mate op archieven en collecties van het BHIC;
 • benoemen welke archieven, databestanden etc. worden geanalyseerd en met behulp van welke methoden en technieken;
 • beargumenteren het wetenschappelijke en/of maatschappelijke belang van het onderzoek;
 • beschrijven het (beoogde) eindproduct, zoals een digitale publicatie,
  wetenschappelijk artikel, podcast of workshop.

Aanmelden
Heb je belangstelling voor het BHIC fellowship-programma, stuur dan uiterlijk 15 november 2023 jouw onderzoeksvoorstel (ca. 500 woorden), cv en een motivatiebrief naar fellowships@bhic.nl t.a.v. Thijs de Leeuw, met als onderwerp ‘Aanmelding BHIC fellowship’. Aanbevelingsbrieven zijn optioneel. Voorstellen worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke selectiecommissie. Selectie en toekenning vindt plaats eind november 2023. Aan toekenning kan een kennismakingsgesprek voorafgaan.

Vragen?
Ga voor meer informatie naar www.bhic.nl/fellowships, e-mail fellowships@bhic.nl of bel 073-6818500 (contactpersoon: Thijs de Leeuw).
Luister ook naar onze Podcast over de fellowships: www.bhic.nl/podcast/specialfellows

Oproep Tresoar Fellow 2022
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2024
Door Redactie Historici.nl
Zes beurzen beschikbaar – Óns archief
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.