Historici.nl

Gepubliceerd op 19-06-2023

Call for applications: Joh. Enschedé Fellowship

Het Joh. Enschedé Fellowshipprogramma stimuleert onderzoek naar de unieke en omvangrijke verzameling van het voormalige Museum Enschedé, het bedrijfsmuseum van Koninklijke Joh. Enschedé, het vroegere Joh. Enschedé en Zonen. De werkzaamheden van dit bedrijf omvatten ruim drie eeuwen drukkerij, uitgeverij, lettergieterij en vervaardiging van waardepapieren zoals bankbiljetten en postzegels. De collectie weerspiegelt de geschiedenis van het bedrijf, zijn producten en zijn plaats binnen de bedrijfstak. De collectie Joh. Enschedé wordt sinds 2015 beheerd door het Noord-Hollands Archief in Haarlem (zie voor de zwaartepunten binnen de collectie: https://noord-hollandsarchief.nl/enschede-collecties).

Onderzoekers worden uitgenodigd om aanvragen te doen voor het jaar 2023. Voorstellen op het gebied van de Hebreeuwse typografie, grafische productie en drukkunst, of de relatie tussen Koninklijke Joh. Enschedé en de joodse gemeenschap in Haarlem krijgen voorrang.

Het onderzoek wordt verricht ten behoeve van een (digitale) publicatie en er wordt een onderzoeksverslag geschreven ten behoeve van de Stichting Museum Enschedé. De periode waarin de fellowship plaatsvindt wordt in overleg bepaald, maar het onderzoek moet in ieder geval voor 1 januari 2024 zijn afgerond.

Stichting Museum Enschedé

De Stichting Museum Enschedé stelt zich ten doel: Het bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis van Koninklijke Joh. Enschedé gezien in het kader van de nationale en de internationale ontwikkeling van de grafische industrie, en van het geslacht Enschedé, in het bijzonder voor zover die betrekking heeft op de drukkunst of daarmee samenhangende technieken; het in stand houden van de collecties en het bevorderen van de publieke bekendheid.

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. De collectie Joh. Enschedé is ondergebracht in de vestiging Kleine Houtweg 18 te Haarlem.

De Joh. Enschedé Fellowship

De Fellowship is bedoeld om de reis-, verblijf- en onderzoekskosten van een fellow te vergoeden. De fellow moet zijn of haar onderzoek uitvoeren binnen de aandachtsgebieden van Museum Enschedé in de brede zin van het woord. Vanzelfsprekend moet er een sterke relatie bestaan tussen het onderzoeksvoorstel en het gebruik van de archieven, voorwerpen en boeken in de Collectie Joh. Enschedé.

De Joh. Enschedé Fellow wordt verzocht een jaarlijkse publiekslezing te houden, waarbij vanzelfsprekend ruggenspraak wordt gehouden met de stichting over onderwerp en locatie.

De Joh. Enschedé Fellow zal ook via andere bijeenkomsten bijdragen aan het goede onderzoeksklimaat van het Noord-Hollands Archief en de Stichting Museum Enschedé.

Onkostenvergoeding

De toelage bedraagt € 1.000 per maand.

Voorwaarden de Joh. Enschedé Fellowship

De aanvraag voor de Joh. Enschedé Fellowship moet de volgende stukken bevatten:

  • Een onderzoeksvoorstel waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de Collectie Koninklijke Joh. Enschedé zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
  • Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek;
  • Een motivatiebrief;
  • Een curriculum vitae;
  • Een lijst van relevante door de aanvrager geschreven publicaties;
  • De namen van twee referenten afkomstig uit de academische wereld;
  • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 juli 2023. Aanvragen worden per mail gestuurd aan de secretaris van de beoordelingscommissie, Patrick Vlegels (Patrick.Vlegels@noord-hollandsarchief.nl). De uitslag zal voor 1 augustus 2023 verzonden worden.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.