Historici.nl

Gepubliceerd op 23-03-2020

Call for Papers Einde van de adelscultuur? Adellijke strategieën om te overleven (1918-1950)

Op 29 en 30 oktober 2020 houdt de Nederlands-Duitse Kring voor Adelsgeschiedenis op kasteel Doorwerth een tweedaags symposium getiteld “Einde van de adelscultuur? Adellijke strategieën om te overleven (1918-1950)”. Tijdens het symposium zullen de overlevingsstrategieën van de Nederlandse en Duitse adel vanaf de Eerste Wereldoorlog voor het voetlicht worden gebracht. Hoe verhielden, anders gezegd,traditionele elites zich na het instorten van de “oude orde” (1918) tot de moderne wereld? Daarnaast komt de thematiek van het “adellijk erfgoed” aan de orde.

Volledige tekst Einde van de adelscultuur – call for papers-2

Voordrachten tijdens het symposium kunnen worden gehouden in het Duits, Nederlands of Engels. Wilt u een presentatie verzorgen, dan nodigen wij u van harte uit om vóór 22 april a.s. een korte samenvatting (max. 250 woorden) te sturen naar een van onderstaande adressen. U kunt hier ook
terecht voor nadere inlichtingen over het symposium.

Johan Seekles, Archivaris, Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle, j.seekles@historischcentrumoverijssel.nl
Dr. Conrad Gietman, Wetenschappelijk Medewerker, Hoge Raad van Adel, Nassaulaan 2b, Den Haag, 2514 JS Den Haag, gietman@hogeraadvanadel.nl
Dr. Gunnar Teske, LWL-Archivamt für Westfalen, Jahnstr. 26,, D-48147 Münster, gunnar.teske@lwl.org

Voor meer informatie over de Nederlands-Duitse Kring voor Adelsgeschiedenis, zie http://www.lwl.org/westfaelische-
geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=839&url_tabelle=tab_websegmente
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.