Historici.nl

Gepubliceerd op 06-10-2020

De la Courtprijs 2020 voor Myriam Everard

Myriam Everard ontvangt dit jaar de De la Courtprijs van de KNAW voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis centraal. De prijs, een bedrag van 7.500 euro en een medaille, gaat naar onderzoek dat buiten de gevestigde academische instituties wordt gedaan.

Hoe verandert onze kijk op geschiedenis als je uitgaat van het leven van vrouwen? Deze vraag staat centraal in het brede scala aan historische publicaties van Myriam Everard. Met haar onderzoek naar seksualiteit, sekse, arbeid, burgerschap en genderverhoudingen werpt Everard nieuw licht op de geschiedenis van het ‘moderne’ Nederland vanaf eind achttiende eeuw.

Over Myriam Everard
Na haar promotie Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw (Universiteit Leiden) wijdde Everard haar leven aan onderzoek buiten de gevestigde academische instituties. Ze publiceerde over vrouwen in de patriottentijd en over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging, over de politiek geëngageerde zielsvriendinnen Elizabeth Wolff en Agatha Deken en vooraanstaande feministen zoals Wilhelmina Drucker en Rosa Manus. En ze beschreef het ruige leven van ‘lollepotten’ en het harde bestaan van trekarbeidsters.

Foto: Sake Elzinga

De la Courtprijs
De De la Courtprijs wordt uitgereikt op 16 november 2020, tijdens een besloten bijeenkomst in het Trippenhuis. Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst online bijwonen. Hier kunt u zich aanmelden.

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW mensen in de schijnwerpers die op eigen kracht een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.

|Aanmelding Johanna Naberprijs 2019 geopend
Door Redactie Historici.nl
Voordracht kandidaten voor de 7e G.A. Lindeboomprijs geopend
Door Redactie Historici.nl
Prijzen| Boerhaave Biografie Prijs 2021
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.