Historici.nl

Gepubliceerd op 07-10-2021

Directeur Data en Collecties – IISG-KNAW – Amsterdam

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is vanwege vertrek van haar huidige directeur op zoek naar een Directeur Data en Collecties.

De directeur Data en Collecties vormt samen met de instituutsdirecteur en de directeur Onderzoek het managementteam van het IISG. Bij Data en Collecties werken circa 50 medewerkers verdeeld over de afdelingen collectievorming, registratie, verrijking en publieksdiensten.

Wie zoeken wij?
Als directeur heb je een heldere visie op het verzamelbeleid van het IISG en vertaalt dat in een duidelijke strategie en beleid. Je bent een ervaren manager die coachend leiding kan geven aan inhoudelijke professionals en die hen de gelegenheid geeft zich verder te ontwikkelen. Je zorgt voor onderlinge verbinding, zowel binnen de eigen afdeling als met de onderzoeksafdeling van het instituut.  Je bent eindverantwoordelijk voor het financiële en personele beleid van de afdeling en formuleert dit samen met de andere afdelingshoofden en stemt dit af binnen het MT van het IISG.

FUNCTIE-EISEN

Als directeur Data en Collecties verwachten wij dat je het instituut positioneert binnen een aantal voor ons belangrijke nationale en internationale netwerken. Daarbinnen zijn het HuC, het Netwerk digitaal erfgoed (NDE) en de International Association of Labour History Institutions (IALHI) cruciaal. In de academische omgeving van de KNAW, waar de focus op grootschalige onderzoeksprojecten ligt, zorg je ervoor dat er aandacht, investeringen en middelen blijven voor een duurzame infrastructuur voor structurele data en collecties.

Je bent je bewust van de ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op de rol en de functie van het IISG als collectiehoudend onderzoeksinstituut en je hebt een visie op inclusiviteit, valorisatie en participatie. Je denkt actief mee hoe deze begrippen in praktisch beleid omgezet kunnen worden. En je bent vervolgens verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid.

Deze functie is een uitzonderlijke kans voor iemand met een passie voor het verzamelen van collecties en data over werk en arbeidsverhoudingen binnen een wetenschappelijke omgeving. Zo kun je mede leidinggeven aan een van ’s werelds grootste verzamelingen van particuliere archieven en werk je daarnaast bij een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van sociale en economische geschiedenis. De vestigingsplaats is Nederland en wij verwachten van de kandidaat goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in Nederlands en Engels.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wat bieden wij?
De aanstelling bij het IISG is voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  Het salaris bedraagt afhankelijk van relevante werkervaring minimaal € 5.542,- en maximaal € 7.054,- (schaal 14 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek.

Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen.

WERKGEVER

Wie zijn wij?
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG – KNAW) is een gerenommeerd onderzoeks- en collectie instituut dat internationaal is georiënteerd met een unieke positie in Nederland en de wereld.  Wij combineren op mondiale schaal geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen met het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van (digitale) archieven, publicaties, gestructureerde data en ander historisch bronmateriaal over deze thema’s. We zorgen voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing, waarbij we de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen en omzetten in beleid. Daarbij laten we de verrijking van data een belangrijke rol spelen in het integraal ontsluiten van collecties en onderzoeksgegevens.

Waar kom je te werken?
Het IISG is een instituut van de KNAW en maakt daarbinnen samen met het Huygens ING en het Meertens Instituut deel uit van het Humanities Cluster (HuC) waarin innovatief geesteswetenschappelijk onderzoek wordt verricht met toepassing van geavanceerde digitale methoden. Binnen het HuC heeft de directeur collecties een belangrijke taak in het bewaken en verder verbeteren van een solide en toekomstbestendige digitale infrastructuur voor collecties en data.

ADDITIONELE INFORMATIE

Informatie is verkrijgbaar bij Prof. dr. Leo Lucassen (instituutsdirecteur), leo.lucassen@iisg.nl of via telefoonnummer 020 668 5866.

Meer informatie over het IISG kun je vinden op https://iisg.amsterdam.
Meer informatie over het HuC vind je op https://huc.knaw.nl/.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

APPLY

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.