Historici.nl

Gepubliceerd op 29-03-2023

Docent cultuurhistorie – Ministerie van Defensie

Wat ga je doen?

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. De sectie Cultuurhistorische Achtergronden & Informatie (CAI) in Apeldoorn maakt onderdeel uit van 1CmiCo welke een onderdeel is van het Operationeel OndersteuningsCommando Land (OOCL) behorende tot de Landstrijdkrachten. De sectie CAI heeft tot taak het implementeren binnen de Defensie-organisatie van het beleid dat voortkomt uit internationele juridische verdragen met betrekking tot culturele aangelegenheden (onder meer het Haags Verdrag van 1954 aangaande de bescherming van cultureel erfgoed). De Sectie voert deze taak uit door het ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s over cultuurhistorische en cultureel-maatschappelijke achtergronden van inzetgebieden waar de Nederlandse krijgsmacht deelneemt dan wel gaat deelnemen aan vredes-, humanitaire of crisisbeheersingsoperaties. De Sectie adviseert militaire, ambtelijke en politieke functionarissen inzake culturele en/of cultuurhistorische kwesties die een succesvolle uitvoering van vredesoperaties kunnen bevorderen.

Wie zoeken we

Je hebt een voltooide universitaire opleiding in een van de volgende studierichtingen: Geschiedenis, Culturele Antropologie, Culturele Studies, Niet-Westerse Sociologie, Afrika-studies, Midden-Oosten studies en internationale betrekkingen. De voorkeur gaat uit naar een Oost Europa-deskundige!

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €4.050 bruto per maand
Maximum salaris: €5.550 bruto per maand
Aantal uren per week 38
Plaats Apeldoorn, Gelderland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samenleving gediend. De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zijn snel en flexibel inzetbaar en kunnen overal ter wereld optreden, ook onder de zwaarste omstandigheden. In nauwe samenwerking met anderen en gesterkt door een rotsvast vertrouwen in elkaar. Uitgerust met modern materieel, gaan zij verantwoord om met geweld, als het moet met gevaar voor eigen leven. Dat is Defensie.

Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Commando Landstrijdkrachten, 1Civiel en Militaire Interactie Commando (1CmiCo)

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) draagt op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. Met professionele en goedgetrainde militairen gaan wij door waar anderen moeten stoppen en voeren we onder de zwaarste omstandigheden gevechtsoperaties uit. Daarnaast bieden we humanitaire hulp of ondersteunen we bij rampen.

1CmiCo
Het 1CmiCo heeft als hoofdtaak het gereedstellen van CMI staf- en fieldcapaciteit en de onder bevel gestelde reservisten, om eenheden die ingezet worden voorafgaand aan en tijdens deze missie te ondersteunen met CMI-capaciteit, zowel expeditionair als in Nederland. Een belangrijke doelstelling hierbij is dat 1CmiCo in staat is informatie te verzamelen om te komen tot een geintegreerde visie op de toestand in een mogelijk operatiegebied.

Bijzonderheden

Medewerkers reeds in dienst van Defensie gaan bij gelijke geschiktheid voor een externe sollicitant.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.