Historici.nl

Gepubliceerd op 18-12-2018

Dossier 80 Jaar Oorlog Een blik van buiten

Naar aanleiding van de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog – de geboorte van Nederland in het Rijksmuseum, publiceert Historici.nl een dossier over deze tentoonstelling en een ‘blik van buiten’ op de burgeroorlog die gedurende tachtig jaar de 17 gewesten verscheurde.

Deze onderdelen zijn inmiddels verschenen:

Deel 1: De keerzijde van de oorlog, over Spanje en een burgeroorlog, door Yolanda Rodríguez Pérez

Deel 2: Over Duitsland en de Tachtigjarige Oorlog, door Jonas van Tol 

Deel 3: De nationale focus doorbroken, door Dries Raeymaekers

Deel 4: De vergeten spelers van de Tachtigjarige Oorlog, door Nina Lamal

De tentoonstelling 80 Jaar Oorlog is tot 20 januari 2019 te bezoeken in het Rijksmuseum

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.