Historici.nl

Gepubliceerd op 21-06-2023

Historici.nl de Podcast – Interview met Remieg Aerts

Op 28 juni neemt Remieg Aerts afscheid als hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ter gelegenheid daarvan spreekt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut Amsterdam met hem over zijn drijfveren als historicus, over zijn werk en over de vraag: hoe schrijf ik een goed boek? Aerts studeerde geschiedenis in Groningen, werd in 2003 hoogleraar politieke geschiedenis in Nijmegen en in 2017 hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Amsterdam.

Een podcast over de lange lijnen in zijn oeuvre, de afstand tot het academisch bedrijf en de internationalisering van de negentiende eeuw. We maken ook een uitstapje naar zijn studeerkamer waar we praten over de vraag: hoe schrijf ik een goed boek? Je moet groeien in het onderwerp, lang doorwerken tot je echt weet waarover het gaat en flink slijpen aan je taal. Het duurt lang voordat een boek ritme en beweging heeft: “het boek moet lopen en zingen.” Wat gaat hij doen nadat hij is  afgezwaaid? We verwachten niet dat hij nu minder gaat schrijven. Tijd voor een goed gesprek.

Over Aerts

Aerts initieerde meerdere grote onderzoeksprojecten, zoals de Natiestaat en Omstreden democratie, waarin hij nauw samenwerkte met collegae. En hij schreef een groot aantal boeken, waaronder De Letterheren, over de geschiedenis van het literaire tijdschrift De Gids in de negentiende eeuw, een geschiedenis van Amsterdam in de negentiende eeuw en de biografie van de meest invloedrijke staatsman van Nederland, Thorbecke wil het. Ook werkte hij mee aan de veel gebruikte bundel Land van kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland, gaf de bundel De pijn van Prometheus uit en bundelde recent nog de eigen artikelen Denkend aan Nederland, over geschiedenis, nationaliteit en politiek. Onbedoeld werd het een oeuvre over politieke cultuur, representatie van macht, de stijl van de politiek en de ordening van de samenleving. In zijn werk heeft de reflectie op de geschiedschrijving steeds een belangrijke plaats. Hij plaatste de historische gebeurtenissen in een veel breder perspectief en bestudeerde ze als een cultureel fenomeen. Aerts is thuis in de negentiende eeuw, maar is veel breder georiënteerd, met uitstapjes naar andere tijden en zoals we zullen horen, ook naar andere werelddelen.

Deze podcast is geproduceerd door Maarten Westerveen. Interview door Hanco Jürgens.

Meer over Remieg Aerts? Zie ook dit artikel op de website van de OPG.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.