Historici.nl

Gepubliceerd op 17-08-2021

Museumpark Orientalis: Medewerker Collectie

Museumpark Orientalis is een cultuurpark met een erfgoedensemble van 29 rijksmonumenten en heeft een geschiedenis die al meer dan honderd jaar teruggaat. Met de bijzondere cultuurhistorische en ecologische achtergrond van het natuurgebied, willen we het uitzonderlijke landschap en erfgoedensemble in stand houden en verfraaien om daarmee, met verwijzing naar de oorspronkelijke bedoeling een eigentijdse ontmoetingsplek te bieden. Om de plannen rondom het unieke erfgoedensemble te realiseren zijn wij op zoek naar een nieuw erfgoedtalent.

Medewerker collectie: nieuw erfgoedtalent

0,8 fte

Dit is het werk
De medewerker collectie conserveert, collationeert, categoriseert alle aanwezige collecties die verband houden met en ondersteunend zijn aan het erfgoedensemble en breidt waar mogelijk de collectie uit. Daarnaast beschrijf je de uitzonderlijkheid van het erfgoedensemble in architectonische en cultuurhistorische voor het brede publiek toegankelijke bewoordingen die geschikt en toepasbaar zijn voor digitalisering. Dit voer je in samenwerking met het betrokken architectenbureau uit. Verder vertaal je het erfgoedverhaal, zodat het aansluit bij de vijf jaarlijkse beleefprogramma’s die in het museumpark worden uitgevoerd. Andere werkzaamheden zijn het ontwerpen van ideeën voor het in beeld brengen van het erfgoedensemble in eigentijdse multimediale presentaties en het voorbereiden van en het bijdragen aan subsidieaanvragen in samenwerking met het subsidiebureau.

Je verantwoordelijkheden

  • de beschrijving, in beeld brengen van het erfgoedensemble in eigentijdse teksten, (digitale) vormen en anderszins ten behoeve van het grote, brede publiek en ten behoeve van educatieve programma’s in het bijzonder; (gedeeltelijke) gereedkoming bij Erfgoedfestival 2022
  • de kwalitatief goede beschrijving van het inhoudelijke verhaal van het erfgoedensemble in zijn volledige context en historisch verantwoord
  • de actualisering, update en bij de tijd houden van dit inhoudelijke verhaal en de bijbehorende collecties
  • het mede uitdragen, vormgeven en annoteren van het nieuwe verhaal van het erfgoedensemble en bijbehorende collecties bij educatieve programma’s
  • de totstandkoming van het inhoudelijk verhaal van het erfgoedensemble als onderlegger voor de definitieve expositie en de voorbereiding van de opdrachtverstrekking aan externe partijen alsmede het (laten) organiseren van wisselexposities die ondersteunend zijn aan de beleefprogramma’s
  • de ondersteuning van de collega bij de conservering van de erfgoederen bij onderhoud en verbetering in samenwerking met externe partijen alsmede de conservering van alle aanwezige collecties die ondersteunend zijn aan het erfgoedensemble; zo mogelijk uitbreiding van deze collecties

Profiel
Wij zoeken een aankomend conservator die affiniteit heeft met de missie van Museumpark Orientalis en in staat is actuele betekenis te geven aan een historisch erfgoedensemble in de volle context van de relevante natuur-, cultuur- en kunsthistorische ontwikkelingen van de Romeinse oudheid tot heden. Een mens die liefde heeft voor natuur en cultuur en het museumpark en van mening is dat reflectie, bezinning en levensbeschouwing een plaats mag hebben in vermaak, recreatie en vieringen. Wij zijn op zoek naar een erfgoedtalent die de educatieve potentie van de aanwezige collecties overziet, verder uitdraagt en vorm geeft in programma’s.

Plek in de organisatie
De medewerker collectie maakt deel uit van een klein vast team en een groot team vrijwilligers. Je hebt één directe collega die medeverantwoordelijk is voor de taken omtrent het collectiebeheer. Verder wordt er veel samengewerkt met externe partners en partijen.

Dit breng je mee
Je hebt een HBO+ of academisch opleidingsniveau (bij voorkeur (kunst)geschiedenis, religiewetenschappen, algemene cultuurwetenschappen, Reinwardt academie) afgerond. Ervaring in een soortgelijke functie wordt niet vereist, maar ervaring als vrijwilliger bij soortgelijke organisaties in de erfgoed –of culturele wereld is dringend gewenst. Je hebt een makkelijke pen en beheerst het Nederlands in woord en geschrift. Het is een pre als je ervaring en kennis hebt van collectieregistratie met Adlib of Filemaker. Verder ben je een echte teamworker en verbinder naar buiten en heb je plezier in netwerken. Je begrijpt dat werken samen-werken is met collega’s en in ons geval ook met externe partners en partijen.

Onze arbeidsvoorwaarden
De functie omvat een fte-omvang van 0,8 fte voor de tijdelijke periode van twee jaar. De functie kan worden gecontinueerd in een vast dienstverband afhankelijk van de exploitatieresultaten en overgaan in vast dienstverband als aanvulling dan wel (gedeeltelijke) vervanging van de huidige conservator afhankelijk van haar loopbaan-plannen. Het aanvangssalaris bedraagt conform salaristabel CAO NP per 1 januari 2021, schaal 4, wat neerkomt op €2340,- euro per maand.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Sietse Jager door te mailen naar s.jager@museumparkorientalis.nl.

Solliciteren naar deze functie?
Wij verzoeken je uiterlijk vrijdag 10 september te solliciteren. Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae per mail sturen naar s.jager@museumparkorientalis.nl o.v.v. sollicitatie medewerker collectie. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 16, 17 en 21 september.

Museumpark Orientalis wil een diverse organisatie zijn en streeft daarom naar een medewerkersbestand dat de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.