Historici.nl

Gepubliceerd op 11-01-2024

PhD Retoriek in de Republiek. Welsprekendheid in de vroegmoderne Nederlandse politiek – Universiteit Leiden

PhD Retoriek in de Republiek. Welsprekendheid in de vroegmoderne Nederlandse politiek

Aan het Instituut van Geschiedenis van de Universiteit Leiden begint in 2024 het onderzoeksproject ‘Quiet Rebels? A Social History of Political Rhetoric’. Voor dit onderzoek zoekt het Instituut per 1 mei 2024 een promovendus (PhD-kandidaat).

Projectbeschrijving
Quiet Rebels? A Social History of Political Rhetoric
Mensen die radicale religieuze, sociale en politieke veranderingen voorstelden, bedreigden de bestaande orde, veiligheid en vrede. In ‘Quiet Rebels? A Social History of Political Rhetoric’ bestudeert een onderzoeksteam geleid door dr. Anne Heyer, dr. Jasper van der Steen en dr. Lauren Lauret, samen met een postdoc, promovendus en student-assistent, hoe de omgang met radicale ideeën de samenleving en politiek in Nederland en daarbuiten vormde. We kijken daarbij vooral naar speeches en speech acts, die altijd cruciaal zijn geweest in politiek debat. We analyseren de politieke gesprekken tussen zittende machthebbers en voorstanders van verandering. De werkhypothese is dat wat politieke elites als radicaal bespraken, in de praktijk vaak leidde tot—stille—overname van de opstandige agenda om aan de macht te blijven. Ons doel is om te laten zien hoe deze processen de politieke taal in de loop van de tijd veranderden. Het overdrijven of wegwuiven van potentiële gevaren ging enerzijds gepaard met emotioneel radicalisme en populisme, en anderzijds met een pragmatische en technocratische communicatiestijl. Deze combinatie is vandaag de dag nog steeds van belang voor de democratie.

Retoriek in de Republiek. Welsprekendheid in de vroegmoderne Nederlandse politiek
De promovendus in dit project zal zich richten op de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795). In de vroegmoderne Nederlandse politiek overheerste een pragmatische stijl van overleg die ‘persuasie’ werd genoemd.
De rol van toespraken en speech act in die overlegcultuur is door de wetenschap verwaarloosd. Dat is onbevredigend, want Nederlandse tijdgenoten vonden ze wel belangrijk. Ze waren goed thuis in klassieke retorica en hadden aantoonbaar belangstelling voor toespraken. Het staat ook in schril contrast met de aandacht voor welsprekendheid in andere Europese politieke systemen, zoals op de Britse Eilanden of de Nederlandse politiek na 1780. Dit onderzoek bouwt voort op die eerdere studies over (Nederlandse) parlementaire welsprekendheid en politieke retorica in vroegmodern Europa.
Het project waarvoor de promovendus wordt aangesteld, onderzoekt de politieke taal die vroegmoderne Nederlandse politici gebruikten, hoe hun toespraken invloed hadden op hun luisteraars, en hoe praktijken van welsprekendheid veranderden, speciaal onder invloed van radicale ideeën en vermeende radicale dreigingen.

Werkzaamheden
De commissie zoekt een kandidaat die de volgende werkzaamheden zal verrichten:

 • onderzoek naar politieke gesprekken en welsprekendheid in de vroegmoderne Republiek der Verenigde Nederlanden;
 • voltooiing van een dissertatie (met dr. Jasper van der Steen als dagelijks begeleider en prof. dr. Judith Pollmann als promotor);
 • samenwerken met de andere leden van het onderzoeksteam: dr. Anne Heyer, dr. Lauren Lauret, een postdoc en student-assistent;
 • presenteren op workshops en conferenties;
 • deelname aan de nationale onderzoeksschool;
 • beperkte onderwijstaken in het tweede en derde jaar;
 • co-organisatie van workshops en conferenties.

Selectiecriteria

 • een (Res)MA-graad in de historische wetenschap met goede resultaten (indien de graad nog niet is behaald vragen we een ondertekende verklaring van de scriptiebegeleider die bevestigt dat de scriptie tijdig afgerond zal zijn);
 • kennis van de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis, bij voorkeur met belangstelling voor vroegmoderne politiek en retorica;
 • aantoonbare ervaring in archiefonderzoek en zo mogelijk ook met oud schrift (of bereid zijn zich daarin te bekwamen);
 • grondige passieve en actieve kennis van de Engelse taal. Leesvaardigheden in het Frans en/of Latijn zijn een pre;
 • vaardigheid om zowel zelfstandig als binnen een team te werken;
 • uitstekende schrijfvaardigheden.

Over onze organisatie
De Universiteit Leiden heeft sinds haar oprichting in 1575 een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van excellent onderwijs en onderzoek. Met ruim 800 medewerkers verzorgt de Faculteit der Geesteswetenschappen 26 bachelor- en 27 masteropleidingen voor ruim 7200 studenten op locaties in de historische binnenstad van Leiden en in Den Haag. Het Instituut voor Geschiedenis is de thuisbasis van een levendige gemeenschap van onderzoekers en docenten. Alle onderzoekers van het Instituut voor Geschiedenis zijn verbonden aan een van de zes onderzoeksspecialisaties: The Unification of the Mediterranean World (400 BC – 400 AD), Collective Identities and Transnational Networks in Medieval and Early Modern Europe, 1000-1800, Political Culture and National Identities, Colonial and Global History, Cities, Migration and Global Interdependence and History and International Studies. Meer informatie staat op onze Engelstalige website.

Wij bieden
Het betreft een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging van drie jaar. Het salaris bedraagt €2770,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot €3529,- bruto per maand in het laatste jaar (salarisschaal P).

De Universiteit Leiden heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een arbeidsvoorwaardenkeuzemodel, een eindejaarsuitkering (8,3%) en vakantietoeslag (8%). Informatie hierover kun je nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit en inclusie
Het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden hecht veel waarde aan diversiteit en zoekt kandidaten die bijdragen aan een werkomgeving waarin studenten en medewerkers van alle identiteiten en achtergronden zich gesteund voelen. We moedigen personen met een ondervertegenwoordigde en/of gemarginaliseerde achtergrond ten zeerste aan om te solliciteren.

Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie en het onderzoeksproject zijn te verkrijgen bij dr. J.A. van der Steen, email j.a.van.der.steen@hum.leidenuniv.nl.

Sollicitaties
Sollicitanten wordt gevraagd om behalve een bondige sollicitatiebrief met cv, cijferlijst en een digitale kopie van de scriptie (of indien die nog niet voltooid is een voorlopige versie ervan) ook een korte beschrijving te geven (max. 800 woorden) van de wijze waarop zij het onderzoek zouden willen aanpakken op basis van de volgende vijf vragen:

 1. Waarom wil je een PhD doen?
 2. Waarom heb je belangstelling voor dit project?
 3. Welke potentiële obstakels zie je voor het onderzoek naar politieke retoriek en welsprekendheid in de vroegmoderne Republiek en hoe zou je hiermee willen omgaan?
 4. Wat maakt jou de ideale kandidaat voor deze PhD-positie? Welke vaardigheden, competenties en ervaringen heb je die de ontwikkeling van het project zullen bevorderen en het projectteam zullen versterken?

Aan sollicitanten zal pas in een volgend stadium van de sollicitatieprocedure om de contactgegevens van twee referenten gevraagd worden. Sollicitaties kun je indienen via deze link onder vermelding van het vacaturenummer en als één pdf-bestand met als bestandsnaam je eigen achternaam. De gesprekken vinden plaats op 11 maart 2024. De beoogde startdatum van deze functie is 1 mei 2024.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.