Historici.nl

Gepubliceerd op 26-11-2018

Promovendus/Postdoc: Het katholieke zelfverstaan van de Radboud Universiteit

Functieomschrijving

In 2023 viert de Radboud Universiteit haar honderdjarig bestaan. Nog steeds weet de universiteit zich geworteld in de katholieke traditie. In dit onderzoeksproject staat de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit centraal.

Doel van het onderzoek is de beantwoording van de vraag hoe de soms uiteenlopende loyaliteiten van de Radboud Universiteit tegenover wetenschap, samenleving en katholieke traditie ingang kunnen vinden in een coherent en consistent identiteitsnarratief. Dit narratief dient enerzijds recht te doen aan de ethische gelegitimeerde loyaliteiten van de Radboud Universiteit, zodat het een sterk normatieve tint zal vertonen. Anderzijds mag het ook niet triviaal zijn zodat het naar binnen en buiten profilerend kan werken.

U doet uw onderzoek naar de structurele verplichtingen die de Radboud Universiteit als een studentgerichte en door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlenging heeft. Tevens brengt u die kenmerken van de katholieke traditie in kaart die voor de identiteit van de Radboud Universiteit relevant zouden kunnen zijn. Daarbij houdt u rekening met zowel de katholieke traditie in het algemeen als met de katholieke traditie van de Radboud Universiteit in het bijzonder. Vervolgens synthetiseert u de resultaten van uw onderzoek in een sluitend identiteitsnarratief dat recht doet aan de diverse loyaliteiten, dat binnen en buiten de Radboud Universiteit helder gecommuniceerd kan worden en dat een duidelijk profiel laat zien.

Idealiter kent dit project drie fasen. In een eerste fase doet u historisch en systematisch onderzoek naar de normatieve aspecten die in de katholieke traditie in het algemeen en in de geschiedenis van de Radboud Universiteit in het bijzonder relevant zouden kunnen zijn. In de tweede fase brengt u de legitieme loyaliteitsverplichtingen in kaart. In de laatste fase construeert u een normatief identiteitsnarratief.

Functie-eisen

Als kandidaat voor de promotiepositie beschikt u over:

  • een (Research) Masterdiploma Theologie of Religiewetenschappen, of een andere studierichting, zoals Geschiedenis of Filosofie, mits u aantoonbaar kennis van en affiniteit met theologische of religiewetenschappelijke vraagstukken heeft;
  • kennis van en ervaring met historische en systematische onderzoeksmethoden.

Als kandidaat voor de postdocpositie beschikt u over:

  • een promotie op een relevant vakgebied (zoals bij voorkeur Theologie, Religiewetenschappen);
  • ervaring met voor dit project relevante vraagstukken.

Voor beide posities geldt:

  • een zeer goede kennis van de vakgebieden kerkgeschiedenis en systematische theologie;
  • het vermogen om uiteenlopende bevindingen op een gestructureerde manier te synthetiseren;
  • een zeer goede schrijfvaardigheid;
  • de bereidheid om met een breed samengesteld projectteam samen te werken;
  • het vermogen om u aan deadlines te houden;
  • bij voorkeur heeft u kennis van de geschiedenis van de Radboud Universiteit.

  De beoogde datum indiensttreding is zo snel mogelijk.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Additionele informatie

Prof. dr. C.W. Hübenthal, hoogleraar
Telefoon: 024 3615527
c.huebenthal@ftr.ru.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Klik hier voor meer informatie en de volledige vacature.

|Promovendus rechtsgeschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Junior onderzoeker| Oude Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Conservator Radboud Erfgoed
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.