Historici.nl

Gepubliceerd op 14-12-2023

Scriptieprijs cultuurgoederen 1933-1945

Studeer je af met een masterscriptie (HBO of WO) op het terrein van Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog? Dan kan je in aanmerking komen voor de scriptieprijs Cultuurgoederen WOII. Dit is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor onderzoekstalent op het gebied van cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij om onderzoek naar dit onderwerp in de breedste zin van het woord, niet beperkt tot een specifieke studierichting of de Nederlandse landsgrenzen.

Aan de eerste prijs is een bedrag van € 3.000 verbonden en aan de tweede en derde prijs een bedrag van € 1.000, gecombineerd met een lezing of publicatie. De finalisten zetten dit bedrag in voor een ontwikkeltraject naar keuze. De uiterste inzenddatum is donderdag 1 februari 2024.

Meer informatie over de prijs en het indienen van een scriptie is te vinden op cultureelerfgoed.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.