Historici.nl

Gepubliceerd op 20-05-2021

UvA – Vakdidacticus Geschiedenis

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Wil jij je kennis als leraar en onderzoeker graag inzetten voor de opleiding van nieuwe leraren? Heb jij ervaring met het doen van vakdidactisch onderzoek? De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) is per direct op zoek naar een ervaren vakdidacticus Geschiedenis. In deze functie ben je vooral betrokken bij het begeleiden van vakdidactisch ontwerponderzoek en bij de opzet en begeleiding van scripties in de tweejarige master Geschiedenis (Educatie en communicatie). Daarnaast leg je lesbezoeken af bij leraren-in-opleiding.

Wat ga je doen

Als vakdidacticus Geschiedenis:

 • Ontwikkel en doceer je de werkcolleges van het vak Educatief Ontwerpen voor het schoolvak Geschiedenis;
 • begeleid je studenten bij het doen van (vak)didactisch onderzoek;
 • ben je betrokken bij het onderwijs in de tweejarige educatieve master, bijvoorbeeld in het vak Methoden van Onderzoek en scriptiebegeleiding;
 • draag je bij aan de Vakdidactiekcolleges geschiedenis;
 • ben je  lid van een opleidingsteam en fungeer je als mentor van de studenten;
 • verzorg je lesbezoeken en onderhoudt contact met stagescholen;
 • ben je in overleg ook inzetbaar op meer algemene onderwijstaken, zoals intervisie, lesbezoeken bij verwante schoolvakken of bij een keuzevak, naar gelang je expertise.

FUNCTIE-EISEN

Wat vragen we van jou

Je hebt:

 • een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in Geschiedenis;
 • ruime leservaring in het voortgezet onderwijs in onder- en bovenbouw in het schoolvak Geschiedenis;
 • bij voorkeur ervaring in het begeleiden en opleiden van leraren (in opleiding) in het voorgezet onderwijs;
 • uitstekende kennis van recente ontwikkelingen op het gebied van vakdidactiek Geschiedenis;
 • ervaring met vakdidactisch onderzoek gericht op het geschiedenisonderwijs;
 • gedegen kennis van (actuele ontwikkelingen in) het voortgezet onderwijs;
 • interesse in vakoverstijgende didactiek.

Je bent:

 • een gedreven docent/vakdidacticus Geschiedenis met interesse in vernieuwingen in het voortgezet onderwijs;
 • een ervaren onderzoeker op het gebied van geschiedenisonderwijs; bij voorkeur (bijna) gepromoveerd;
 • een teamplayer die graag initiatieven neemt;
 • iemand die goed kan inspelen op de behoeften van de verschillende groepen studenten;
 • zelfstandig en resultaatgericht;
 • iemand met uitstekende sociale vaardigheden.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wat bieden we jou

Een uitdagende werkplek met afwisselende werkzaamheden en volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling bij een inspirerende organisatie. De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Werken bij de UvA betekent werken in een kritisch, onafhankelijk, innovatief en internationaal klimaat, met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de (internationale) samenleving.

Het betreft een tijdelijk dienstverband van 15,2uur per week voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid, ongewijzigde organisatorische ontwikkelingen en voldoende formatieruimte is de intentie om het dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, €3.746 tot €5.127 bruto per maand bij een volledig dienstverband van 38 uur per week (conform schaal 11, cao Nederlandse Universiteiten).Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering en vinden we het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en professionaliseren. We hebben hiervoor uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

WERKGEVER

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5.000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

AFDELING

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Over ons

De Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland. Aan de FMG volgen ruim 9.000 studenten onderwijs in één van de vele bachelor en masteropleidingen, georganiseerd in zes onderwijsinstituten. De staf werkt zowel in het onderwijs als in één van de zeven onderzoeksinstituten. Ruim 1.200 medewerkers dragen hier aan bij. De faculteit stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en de daarmee verbonden mobiliteit van staf en studenten.

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) van de FMG is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam), de Graduate School of Child Development and Education ((pre-)masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De FMG is gehuisvest op en rond het Roeterseilandcomplex in het centrum van Amsterdam.

ADDITIONELE INFORMATIE

Vragen

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Je kunt via onderstaande link online solliciteren. Meer weten over werken bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen? Kijk op onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.