Historici.nl

Gepubliceerd op 29-02-2024

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2024 – Stichting Werkgroep Adelgeschiedenis

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis reikt elke twee jaar de Virtus scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis uit voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. In aanmerking komen (research)masterscripties ter afronding van een universitaire opleiding geschiedenis of een andere relevante discipline aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De scriptie dient in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te zijn geschreven en officieel te zijn afgerond tussen 1 september 2020 en 1 september 2024.

De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis. De scriptieprijs wordt op 28 november 2024 uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Amerongen.

Om mee te dingen naar de Virtus Scriptieprijs 2024, verstuur je de scriptie per e-mail (in pdf) naar info@adelsgeschiedenis.nl. Vermeld duidelijk de contactgegevens van de auteur (inclusief e- mailadres), universiteit/onderzoeksinstituut en opleiding. Het wordt aangeraden om een samenvatting van circa 100 woorden en curriculum vitae mee te sturen. De scriptie moet uiterlijk 1 oktober zijn ontvangen. Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury samengesteld door de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis. Wanneer geen van de ingezonden scripties aan de kwaliteitseisen van de jury voldoen, behoudt de jury het recht geen scriptieprijs uit te reiken.

De Virtus Scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door het Professor van Winterfonds. Het fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-1990), oud hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het fonds verleent steun aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

 

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020
Door Redactie Historici.nl
IHLIA-Scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Doe mee aan de Johan de Witt-scriptieprijs 2024
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.