Historici.nl

Gepubliceerd op 29-05-2018

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis

In 2018 reikt de Werkgroep Adelsgeschiedenis voor de tweede maal de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit. De virtus scriptieprijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis. De jury van de Virtus scriptieprijs bestaat dit jaar uit Prof. dr. Maarten Prak (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Sophie Reinders en dr. Elyze Storms-Smeets.

Meer informatie over Virtus scriptieprijs vindt u op: http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs.

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020
Door Redactie Historici.nl
Roggeveen Scriptieprijs 2016
Door Redactie Historici.nl
Ding mee naar de vierde Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.