Historici.nl

Gepubliceerd op 23-02-2022

Docent vroegmoderne Algemene Geschiedenis (0.5 fte)

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis zoekt een

Docent vroegmoderne Algemene Geschiedenis per 1 augustus 2022

Werkzaamheden:

  • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de vroegmoderne Europese geschiedenis in de BA-opleiding geschiedenis, en op het gebied van de Europese vroegmoderne geschiedenis in de MA History specialisatie Europe 1000-1800.
  • Het mede organiseren van het onderwijs binnen de sectie Algemene Geschiedenis.

Uw profiel:

  • Aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten
  • Voltooid promotieonderzoek in de Europese vroegmoderne geschiedenis; als de promotie vrijwel is voltooid dient de sollicitatie te worden gesteund door de promotor.
  • Zwaartepunt van onderwijs en onderzoek dient te liggen in de Europese, dat wil zeggen: niet in de Nederlandse geschiedenis, die in Leiden bij een andere sectie is ondergebracht
  • Aansluiting bij de onderzoeksinteresse van de onderzoeksspecialisatie Collective Identities and Transnational Networks 1000-1800,.
  • Goede beheersing van het Nederlands.
  • Goede actieve beheersing van het Engels met het oog op het onderwijs in de MA-fase.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO) of bereid is dit binnen 2 jaar te behalen.
Beschrijving faculteit/instituut
De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 800 stafmedewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 25 bacheloropleidingen voor 7.200 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag. Meer informatie www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Het instituut combineert een brede aandacht voor historische ontwikkelingen en fenomenen met een duidelijke focus op verbindingen en vergelijkingen in tijd en ruimte. Een traditie van bestudering van primaire bronnen gaat vergezeld van een probleemgestuurde aanpak en een duidelijke inkadering in historiografische debatten.

De kracht van het instituut ligt vooral in de breedte van het onderzoek naar Europese, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse samenlevingen, de specifieke beoefening van de Nederlandse geschiedenis, de methodologische diversiteit en de interactie met kennis- en erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven en musea). Meer informatie over het instituut vindt u op onze website https://www.hum.leiden.edu/history/  

Wij bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten van 0,5 fte voor de duur van één jaar. Een verlenging met één jaar behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.846 bruto per maand (schaal 10) tot maximaal € 5.230 (schaal 11) per maand bij een fulltime aanstelling. Het bijbehorende UFO-profiel is docent.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Prof. dr. Jeroen Duindam, j.f.j.duindam@hum.leidenuniv.nl; +31 71 5272759 (thuistelefoon eventueel na mailcontact). Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren

U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Uw sollicitatiedossier dient uiterlijk vrijdag 18 maart om 12.00 uur ’s middags binnen te zijn. Gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden tussen 28 maart en 1 april. Het geven van een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie dient te bestaan uit:

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.