Historici.nl

Gepubliceerd op 04-05-2021

Gemeente Amstelveen – Stagiair(e) Kunst en Cultuur

Wie zijn wij?
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
Als stagiair(e) ben je onderdeel van team samenleving, dat deel uitmaakt van de afdeling Jeugd & Samenleving. Dit team geeft mede uitvoering aan politieke programma’s d.m.v. een integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie)opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.

Ben jij die stagiair(e) die ons helpt het culturele aanbod in Amstelveen naar een hoger plan te tillen? Wij zoeken voor de afdeling samenleving per juli (bij voorkeur) of augustus een

Stagiair(e) Kunst en Cultuur

32 uur per week

Jouw Stageplaats!
Eind 2019 is de Cultuuragenda 2020-2024: De Stad als Podium vastgesteld. Het beleid is op basis van co-creatie bijeenkomsten met het culturele veld tot stand gekomen. In de Cultuuragenda staan thema’s als Kunst & Cultuur dichtbij, Zichtbaar voor iedereen, Samen(werking) Kunst & Cultuur en Impuls voor vernieuwing centraal. Er is een ambitieus cultuurbeleid dat veel actiepunten bevat om het culturele aanbod in Amstelveen naar een hoger plan te tillen. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een langetermijnvisie voor de culturele infrastructuur. Het team van Kunst en Cultuur (ong. 6 medewerkers) zoekt daarom extra hulp.

Er is voornamelijk ondersteuning nodig bij:

 • beeldende kunst (o.a. kunst in de openbare ruimte),
 • de communicatie met het culturele veld (zoals het schrijven van nieuwsbrieven),
 • de organisatie van co-creatie bijeenkomsten met het culturele veld,
 • de verkiezing van een nieuwe stadsdichter,
 • administratieve werkzaamheden, zoals het inplannen en verslagleggen van bijeenkomsten.

De exacte invulling van het takenpakket wordt vormgegeven in samenspraak met de stagiair(e). Het stimuleren van diversiteit is belangrijk voor de gemeente Amstelveen. Het team van Kunst en Cultuur streeft naar een evenwichtig samengesteld team.

Vanwege de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus, is thuiswerken momenteel de norm. De stagiair(e) werkt indien de situatie onveranderd blijft primair vanuit de thuiswerkomgeving van de gemeente Amstelveen en krijgt daarbij voldoende (digitale) begeleiding.

Wat vragen we van jou?

 • Je zit in het derde of vierde jaar van een WO-studie op het gebied van kunst, cultuur of politiek of een aanverwante studie of bent pas afgestudeerd.
 • Je hebt affiniteit met kunst en cultuur evenals politiek.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je gaat zelfstandig te werk.
 • Je bent assertief.
 • Je bent organisatorisch sterk en kan goed overzicht houden.

Wat bieden we jou?

 • Een werkervaringsstage of werkervaringsplaats in een interessante omgeving.
 • De mogelijkheid en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Goede begeleiding.
 • Enthousiaste en verwelkomende collega’s.
 • Een stagevergoeding van €350,- bruto per maand op basis van 36 uur.

Enthousiast geraakt?
Stuur uiterlijk zondag 16 mei een mail met CV, motivatie en een voorbeeld van een onderzoek of schrijfopdracht naar kunstencultuur@amstelveen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden (digitaal) plaats in week 21.

Bij vragen over de inhoud van de stage kun je terecht bij Rubiah Balsem via r.balsem@amstelveen.nl of 06-29293949.

Wat verder goed is om te weten
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Corona
Hoe waarborgen wij de kwaliteit van de stage in geval van aangescherpte maatregelen rondom Covid-19?
Bij de gemeente Amstelveen wordt momenteel primair thuisgewerkt. Dit is mogelijk door de digitale thuiswerkomgeving, ook voor stagiair(e)s. (BYOD is hierop van toepassing.) Alleen bij hoge uitzondering wordt op locatie vergaderd. Wanneer dit het geval is, wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden. Daar is het raadhuis sinds de corona-uitbraak ook op ingericht. De stagiair(e) zal veel op de computer te werk moeten gaan, aangezien de stagiair(e) veel bezig zal zijn met het registreren van de collectie en het aanvullen van informatie. Het is echter onvermijdelijk om op bepaalde momenten samen te komen tijdens het project, met name bij aanvang van de stage. De gemeente werkt met flexibele werktijden, dus reizen kan eventueel buiten de spits. De begeleiding zal tevens grotendeels online plaatsvinden.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Meer informatie en solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.