Historici.nl

Gepubliceerd op 21-03-2022

Gemeente Haarlem: Beleidsadviseur Erfgoed en Ruimte

Gemeente Haarlem in Haarlem zoekt een Beleidsadviseur Erfgoed en Ruimte voor 28 uur per week

De beleidsadviseur erfgoed en ruimte gaat ons Team Erfgoed helpen het Haarlemse erfgoed nog beter te verankeren in het ruimtelijke domein. Met een evenwichtig en gemotiveerd oordeel over de aanwezige cultuurhistorische waarden in de stad en het buitengebied, draag je bij aan de toekomstige ontwikkeling van Haarlem met cultuurhistorie als belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit.

Team Erfgoed hoort bij de afdeling Omgevingsbeleid. Binnen deze afdeling wordt de deskundigheid op het gebied van de ruimte en leefomgeving-kwaliteit gebundeld. De afdeling is recentelijk gevormd en bestaat uit 50 fte. Onze stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, ruimtelijk ordeningsjuristen, erfgoeddeskundigen en de beleidsmedewerkers omgevingskwaliteit werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een gezonde en mooie omgeving mensen gelukkiger maakt.

We bieden een functie op het snijvlak van erfgoed, ruimte en landschap, waarin je de kans krijgt om je als beleidsadviseur volop in je vakgebied te ontwikkelen en met ons mee te bouwen aan een toekomstgerichte erfgoedzorg. Met zowel een omgevingsvisie als een cultuurhistorische hoofdstructuur heeft gemeente Haarlem recent een eigen agenda geformuleerd, waarvan erfgoed, cultuurlandschap en leefomgeving belangrijke pijlers zijn. Daarbij is het de uitdaging om erfgoed te behouden, ontsluiten en versterken in een stad die groeit èn hoge ambities heeft ten aanzien van duurzaamheid en de energietransitie.

Kun je het belang van een goede zorg voor ons eeuwenoude landschap en stedelijke structuur helder aangeven en weet je mensen hiervan te overtuigen? Heb je een brede blik op het vakgebied? Heb je projectmatige ervaring? Krijg je energie van de samenwerking met andere onderzoekers en erfgoedprofessionals? Dan is deze functie iets voor jou.

Beleidsadviseur Erfgoed en Ruimte

28 uur per week

Wat houdt de functie in?

 • Je adviseert actief bij onder meer bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, omgevingsvergunningaanvragen, het opstellen van waardenkaarten en bij projecten.
 • Als adviseur erfgoed en ruimte is het jouw taak om te laten zien dat het gebruik van historische structuren, verhalen en betekenissen van gebieden en objecten wezenlijk kunnen bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Je stelt cultuurhistorische analyses op en verricht daarvoor waardestellend onderzoek
 • Je denkt actief mee over de rol van erfgoed binnen de uitwerking van de Omgevingsvisie/de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en het Omgevingsplan en houdt het kaartmateriaal actueel.
 • Je bent aanspreekpunt voor collega’s van beleidsvelden als stedenbouw, planologie, verkeer, groen, en vastgoed.
 • Je neemt deel aan (interne) werkgroepen en overleggen wanneer een bijdrage vanuit cultuurhistorie nodig is.

Wat verwachten wij?

 • Een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau; bijvoorbeeld Landschapsgeschiedenis of Landschapsarchitectuur (met een specialisme of ervaring in erfgoed), een master Landschapsarchitectuur aan bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst, Erfgoed en Ruimte, Erfgoedstudies gericht op ruimtelijk erfgoed.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en hebt in ieder geval aan 3 projecten op het vlak van erfgoed en ruimte een bijdrage geleverd.
 • Je verstaat de taal van ontwerpers. Je bent sterk in het visualiseren van plannen, zowel analoog als digitaal. Je hebt ruimtelijk inzicht en gevoel voor ontwerpopgaven op verschillende schaalniveaus.
 • Je hebt goede beheersing van tekenprogramma’s en grafische software, bijvoorbeeld Adobe Indesign, Illustrator en Photoshop, ArcGIS of vergelijkbaar GIS-programma, Vectorworks, AutoCAD of andere pakketten.
 • Je bent op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein en je beschikt over kennis van de relevante en actuele wet- en regelgeving op het gebied van erfgoed.
 • Je hebt interesse in de grote actuele transities en maatschappelijke opgaven met impact op erfgoed en cultuurlandschap.
 • Je hebt kennis van erfgoed- en omgevingswet.

Wie ben jij?

 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent doortastend, communicatief vaardig en je hebt een grote mate van overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een politieke antenne en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je staat open voor nieuwe zienswijzen en durft bestaande denkpatronen over erfgoed en de omgang hiermee kritisch te evalueren.
 • Je kunt draagvlak creëren en onderhoudt contacten en netwerken.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, beslissingen te nemen en creatieve oplossingen te bedenken.
 • Je krijgt energie van het delen van je kennis, zodat we als team samen ontwikkelen op vaardigheden en inhoudelijke kwaliteit.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische baan voor 28 uur per week.
 • Een leuk, ambitieus, flexibel team dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines belangrijk vindt
 • Een salaris dat afhankelijk is van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.021,- bruto per maand (schaal 10A) bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week (exclusief 17,5 % Individueel Keuze Budget).
 • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere door inhoudelijke en vaardigheidstrainingen
 • Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, het kopen of verkopen van vakantiedagen en zorgverlof.

Interesse?
Heb je interesse in deze vacature? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Laat je cv en motivatie achter via onze sollicitatiepagina.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Angeli Poulssen, Teamleider Erfgoed, tel. nr. 06-22229904 of mailadres apoulssen@haarlem.nl.

Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

Solliciteer via deze link.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.