Historici.nl

Gepubliceerd op 20-04-2020

Radboud Universiteit Universitair docent Oude geschiedenis

Als universitair docent maakt u deel uit van het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus, in het Nederlands en Engels. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met nadruk op Oude Geschiedenis op bachelor- en masterniveau, maar u zal ook worden ingezet voor BA onderwijs in de Middeleeuwse geschiedenis en voor de algemene cursussen van de opleiding geschiedenis. Op masterniveau participeert u in het masterprogramma ‘Ancient and Medieval Mediterranean Worlds’. Tevens begeleidt u studenten bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. U oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis.

Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma en de expertisegroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis. Uw onderzoek sluit aan bij dat van de expertisegroep, en bij de centrale thema’s van een van de onderzoeksgroepen binnen het Radboud Institute for Culture and History. U neemt deel aan werkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen het departement, de opleiding of faculteit.

Functie-eisen

 • U bent een gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en speciale expertise op het gebied van de Oude Geschiedenis en u bent in staat verbindingen te leggen met andere medewerkers in de expertisegroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis.
 • U beschikt over enkele jaren ervaring in het geven van universitair onderwijs op diverse niveaus en denkt waar nodig actief mee over onderwijsvernieuwingen.
 • U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen.
 • U beschikt over een (inter-)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven.
 • U heeft ervaring met de begeleiding van scripties, zowel op bachelor- als (research)masterniveau.
 • U bent in het bezit van een Cambridge Certificate English, dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen.
 • Het Nederlands is uw moedertaal of u beheerst de Nederlandse taal ten minste op C2 niveau.
 • U bezit de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

 • Aanstelling: 36 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.978,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 2 jaar.
 • De gewenste datum indiensttreding is 15 augustus 2020.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Radboud Universiteit
Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Afdeling
De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen.

Additionele informatie
Meer over de inhoud van de vacature: Olivier Hekster, hoogleraar, Telefoon: 024 361 22 89, E-mail: o.hekster@let.ru.nl

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.