Historici.nl

Gepubliceerd op 03-06-2019

Reinwardt Academie: Docenten Cultureel Erfgoed

De Reinwardt Academie is het enige opleidingsinstituut op hbo-niveau in Nederland voor erfgoedprofessionals. De academie verzorgt de bachelor Cultureel erfgoed en de internationale master Museology. Aan de Reinwardt Academie studeren zo’n zeshonderd studenten en er werken ongeveer vijftig medewerkers. Praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van het curriculum en wordt opgedaan door middel van stages en projecten in samenwerking met het brede werkveld.

De Reinwardt Academie maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), een hboinstelling voor kunstonderwijs met opleidingen op bachelor- en masterniveau. Het onderwijs wordt behalve door de Reinwardt Academie verzorgd door de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie en de Academie voor Theater en Dans. De AHK neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs, de kunsten en het culturele leven. De academies bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam.

De Reinwardt Academie werkt aan een vernieuwing van het onderwijsprogramma van de bachelor Cultureel erfgoed. Vraagstukken rond erfgoed doen zich op tal van plaatsen voor in een steeds breder werkveld. Er is ruimte voor en behoefte aan docenten die in staat zijn bij te dragen aan het huidige onderwijsprogramma en mee kunnen denken over vernieuwing en innovatie.

Voor het nieuwe studiejaar zijn we daarom op zoek naar:

Docenten op het gebied van cultureel erfgoed

0,6-0,8 fte

Functie-inhoud
De docent:

 • draagt kennis over, brengt vaardigheden bij en begeleidt studenten in hun ontwikkeling tot erfgoedprofessional;
 • is actief onderdeel van het team van docenten in de bacheloropleiding in een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden: publiek en participatie, beheer en behoud en/of erfgoedtheorie;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van innovatief onderwijs dat aansluit bij actuele ontwikkelingen in het beroepenveld met name op het gebied van diversiteit, technologie en/of cultureel ondernemerschap;
 • draagt bij aan de organisatie van diverse programmaonderdelen, waaronder binnen- en buitenlandse excursies, stages en afstudeerprojecten;
 • draagt bij aan de vernieuwing van het onderwijsprogramma.

Functie-eisen en profiel
De kandidaat:

 • heeft een universitaire of hbo-opleiding op het gebied van erfgoed of verwante richting;
 • heeft ruime en recente ervaring als docent, bij voorkeur in het hbo;
 • heeft kennis van actuele ontwikkelingen en theorievorming op bovengenoemde
  aandachtsgebieden; publiek en participatie, beheer en behoud en/of erfgoedtheorie;
 • heeft aantoonbare belangstelling voor diversiteit, technologie en/of cultureel ondernemen in de erfgoedsector en kan deze vertalen naar het onderwijs;
 • heeft een groot netwerk binnen de erfgoedsector, bij voorkeur door werkervaring of beroepspraktijk;
 • heeft een open, communicatieve en flexibele werkhouding en is een echte teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximaal € 4.892,31 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. Inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft vooralsnog een formatieplaats van twee jaar, met in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. De Reinwardt Academie wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Renske de Groot, studieleider bachelor, via 020 527 7140. Sollicitaties, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kunnen per e-mail worden verstuurd aan de Reinwardt Academie ter attentie van Renske de Groot via vacaturerwa@ahk.nl onder vermelding van ‘vacature docent bachelor’.

De inzendtermijn sluit op 16 juni 2019; de eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 27 juni en de tweede ronde op 5 juli 2019. Een onderdeel van de tweede ronde kan het geven van een proefles zijn.

Solliciteer!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.