Historici.nl

Gepubliceerd op 08-06-2021

Rijksmuseum: Informatiespecialist Bibliotheek

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor kunst en geschiedenis met een collectie van ruim 1 miljoen objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Wij staan midden in de maatschappij, dat uit zich bijvoorbeeld in onze samenwerkingspartners en tentoonstellingen maar ook doordat wij vanuit meerdere perspectieven willen verzamelen en de collectie belichten. Wij streven naar diversiteit in onze teams om dit te realiseren.

De afdeling Research Services binnen de Sector Collecties is verantwoordelijk voor alle informatie en data over de collectie en de organisatie van het Rijksmuseum. Vanuit een sterk geloof in het belang van Open Science wordt er de komende jaren binnen het Rijksmuseum gewerkt aan een rijk informatieplatform waarbij data van de collectie, bibliotheek, archief en wetenschappelijk onderzoek kunnen worden bewaard en gedeeld. De scope en ambitie van de projecten die worden opgezet of waaraan wordt meegewerkt zijn innovatief, interdisciplinair en vaak internationaal.

Research Services zoekt, met ingang van 1 september 2021, voor de subafdeling Bibliotheekadministratie een:

Informatiespecialist Bibliotheek (m/v/x)

32 uur per week

De subafdeling Bibliotheekadministratie is verantwoordelijk voor de verwerving, catalogisering en plaatsing van de collectie van de grootste kunsthistorische museumbibliotheek in Nederland, de Rijksmuseum Research Library.

Op dit moment bestaat de bibliotheekcollectie voornamelijk uit fysieke publicaties (circa 450.000 boeken, tijdschriften en veilingcatalogi) die te maken hebben met de werking en de collecties van het museum. In de nabije toekomst zal een omschakeling worden gemaakt naar een hybride collectie met meer digitale en gedigitaliseerde publicaties. Bovendien wordt er gestreefd naar het systematisch verrijken van de bibliografische metadata met het oog op het verbinden van allerlei verschillende soorten collectie informatie via linked open data.

Wat ga je doen?

 • Je verzorgt de aanschaf van fysieke en digitale publicaties en bronnen, geselecteerd door de conservator Bibliotheekcollecties.
 • Je maakt goede bibliografische metadata, door middel van ontlening aan externe bibliografische bestanden, of door het vervaardigen van oorspronkelijke titelbeschrijvingen.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van bibliografische metadata en dataverrijking en denkt mee over de toepasbaarheid hiervan op de eigen werkzaamheden.
 • Je zorgt dat de fysieke publicaties op een verantwoorde wijze worden geplaatst.
 • Je neemt deel aan projecten van de subafdeling Bibliotheekadministratie en ruimer, de afdeling Research Services.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een hbo-/wo-opleiding op het gebied van Informatiemanagement, Boekwetenschap of gelijkwaardige kennis door ervaring. Een goed analytisch vermogen is in onze ogen belangrijker dan een specifiek diploma, maar het geeft wel het niveau aan waarop er wordt gewerkt.
 • Je bent thuis in acquisitie- en licentiebeheer, bij voorkeur in een wetenschappelijke bibliotheek.
 • Je hebt ervaring met metadatering, bibliografische standaarden en internationale regelgeving op het gebied van titelbeschrijving. Kennis van LRM, BIBFRAME, MARC21, RDA en FOBID-regels voor de titelbeschrijving is een pre.
 • Je bent besluitvaardig en werkt nauwkeurig.
 • Je hebt ervaring met dataverrijking en het toekennen van trefwoorden.
 • Je werkt graag in een wetenschappelijke omgeving. Kennis van (kunst)historische informatie en informatiebronnen is een pre.
 • Je werkt graag in een team waarbij je werk voortbouwt op dat van anderen, en/of de basis vormt voor anderen om op verder te bouwen.
 • Je bent communicatief. Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en Engels. Als je in je werk andere talen nodig hebt dan ben je bereid om je hierin te verdiepen mocht dat nodig zijn. Kennis van andere talen, ook niet-Westerse, is een pre.

Wat bieden wij?
Een plek in een warm en hecht team waar op hoog professioneel niveau (kunst)historische vakliteratuur wordt verworven en ontsloten. Medewerkers zijn er trots op dat dankzij hun werk het wetenschappelijke onderzoek binnen én buiten het museum over de collectie van het Rijksmuseum van een ruimere context wordt voorzien. Er wordt samen opgetrokken, mensen helpen elkaar graag en de koffiepauzes worden gekoesterd. Er is beperkt de mogelijkheid om thuis te werken of werkuren flexibel op te nemen. Maar het grootste deel van het werk speelt zich af in het Hoofdgebouw van het Rijksmuseum in Amsterdam. De kantoren bevinden zich vlak naast de mooiste kunsthistorische bibliotheekruimte van Nederland, de Cuypers bibliotheekhal.

Je krijgt een aanstelling voor de duur van één jaar, waarna verlenging kan plaatsvinden voor nog tweemaal, één jaar. Vervolgens zal – bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden en goed functioneren – het dienstverband worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De functie is gewaardeerd in schaal 8, minimaal € 2.643 en maximaal € 3.370 op basis van 36 uur exclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De Museum cao is van toepassing.

Solliciteren / inlichtingen
Wij nodigen sollicitanten van harte uit te reageren en ook bij twijfel contact met ons op te nemen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Nel ten Brug, Hoofd Bibliotheekadministratie, via telefoonnummer: +31 2067477238 of e-mailadres: n.ten.brug@rijksmuseum.nl. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Lieke Boers, personeelsadviseur via telefoonnummer: +31 206747000 of e-mailadres: werken@rijksmuseum.nl.

Sollicitaties
Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Graag ontvangen wij je sollicitatie (cv en motivatie in PDF) uiterlijk tot en met zondag 20 juni 2021. Solliciteren doe je door het online sollicitatieformulier in te vullen via de sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken gaan plaats vinden in de week van 19 juli 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Projectmedewerker Bibliotheek Rijksmuseum
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum: Medewerker Depot Studie- en Leeszaal
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum| Informatiespecialist
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.